Diversiteit en inclusie

Binnen een onderneming die in België 4.000 mensen tewerkstelt, is diversiteit een belangrijk gegeven. Sodexo wil al haar werknemers gelijke kansen bieden op alle niveaus en de verscheidenheid in cultuur, leeftijd, geslacht en fysieke gezondheid respecteren. Deze diversiteit zit stevig verankerd in onze filosofie en maakt deel uit van onze strategische assen.

Sodexo voert al jaren een bewuste sensibiliseringspolitiek rond het thema diversiteit. Sodexo verbindt er zich toe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en besteedt tevens aandacht aan het welzijn van de oudere werknemers en gelijke kansen voor iedereen. Door op deze manier te handelen, maakt Sodexo van elke dag een betere dag voor de mannen en vrouwen die voor onze onderneming werken.

Employee with disabilities (525 x 165)

Sodexo engageert zich om de aanwerving en integratie van mensen met een beperking te bevorderen. In samenwerking met de overheden en organisaties stelt de Groep opleidings- en aanwervingsprogramma's voor, met name in de catering. We handelen op verschillende niveaus:

  • Kandidaten met een beperking duidelijk maken dat ze welkom zijn bij ons;

  • Een transparant rekruteringsbeleid voeren gebaseerd op de principes van de gelijke kansen;

  • Zich ervan verzekeren dat werknemers met een beperking zich goed voelen op hun werkplek en binnen het bedrijf;

  • Ervoor zorgen dat er zo nodig verbeteringen aan de werkpost worden doorgevoerd;

  • De medewerkers van de HR-dienst en de managers opleiden met betrekking tot de kwesties die specifiek verband houden met personen met een beperking;

  • De persoonlijke en professionele evolutie aanmoedigen van medewerkers met een beperking.