Diversiteit en inclusie

Binnen een onderneming die in België 4.000 mensen tewerkstelt, is diversiteit een belangrijk gegeven. Sodexo wil al haar werknemers gelijke kansen bieden op alle niveaus en de verscheidenheid in cultuur, leeftijd, geslacht en fysieke gezondheid respecteren. Deze diversiteit zit stevig verankerd in onze filosofie en maakt deel uit van onze strategische assen.

Sodexo voert al jaren een bewuste sensibiliseringspolitiek rond het thema diversiteit. Sodexo verbindt er zich toe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en besteedt tevens aandacht aan het welzijn van de oudere werknemers en gelijke kansen voor iedereen. Door op deze manier te handelen, maakt Sodexo van elke dag een betere dag voor de mannen en vrouwen die voor onze onderneming werken.

Vrouwen vertegenwoordigen 54 van het Sodexo-personeelsbestand. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen staat al langer centraal binnen de strategie van Sodexo, dat overtuigd is van de noodzaak om de gelijkheid te bevorderen, talenten te begeleiden en, meer algemeen, diversiteit te creëren. We handelen op verschillende niveaus:

  • Door erover te waken dat alle jobadvertenties open staan voor zowel mannen als vrouwen;

  • Door er ons van te verzekeren dat er geen sprake is van enig seksime met betrekking tot de kandidaat tijdens de rekruterings- en selectieprocedure;

  • Door erover te waken dat onze werkneemsters worden uitgenodigd deel te nemen aan opleidingen die hun interne doorgroeimogelijkheden naar verantwoordelijke functies bevorderen;

  • Door ervoor te zorgen dat vrouwen deelnemen aan het 'Executive Mentoring Program' en door ze klaar te stomen voor een functie op het niveau van het Directiecomité en/of Uitvoerend Comité;

  • Door hen via het interne netwerk 'Women@Sodexo' de nodige bagage te bieden en door werkneemsters aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor verantwoordelijke functies;

  • Door erover te waken dat er geen verschillen bestaan tussen de toegekende voordelen voor mannen en vrouwen;

  • Door onze werknemers te sensibiliseren door middel van interne communicatie en door concrete voorbeelden te stellen aan de hand van getuigenissen van vrouwen in verantwoordelijke functies; 

  • Door erover te waken dat al onze zwangere werkneemsters de nodige algemene en specifieke Sodexo informatie krijgen;