Diversiteit en inclusie

Binnen een onderneming die in België 4.000 mensen tewerkstelt, is diversiteit een belangrijk gegeven. Sodexo wil al haar werknemers gelijke kansen bieden op alle niveaus en de verscheidenheid in cultuur, leeftijd, geslacht en fysieke gezondheid respecteren. Deze diversiteit zit stevig verankerd in onze filosofie en maakt deel uit van onze strategische assen.

Sodexo voert al jaren een bewuste sensibiliseringspolitiek rond het thema diversiteit. Sodexo verbindt er zich toe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en besteedt tevens aandacht aan het welzijn van de oudere werknemers en gelijke kansen voor iedereen. Door op deze manier te handelen, maakt Sodexo van elke dag een betere dag voor de mannen en vrouwen die voor onze onderneming werken.

Sodexo rekruteert en vormt vier verschillende generaties werknemers. De Groep spant zich in om hen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Op die manier wordt de ervaringsuitwisseling bevorderd en de creativiteit gestimuleerd.


Team meeting (525 x 165)

Sodexo wil werknemers van 55 en ouder aantrekken, hen vorming aanbieden en aan het werk houden door de motivatie en de werklust te bewaren. We handelen op verschillende niveaus:

  • Geen leeftijdsgebonden discriminatie op het vlak van de selectie- en aanwervingsprocedures;

  • Alle werknemers van 55 en ouder worden minstens een keer per jaar uitgenodigd, ongeacht de functie of het functieniveau die/dat ze bekleden of de status die ze hebben. Bedoeling is hen samen te brengen en hen te informeren (bv. aan de hand van informatievergaderingen of een bezoek aan hun werkplek);

  • Het organiseren van individuele loopbaangesprekken;

  • Oprichting van een werkgroep '55+' die zich buigt over de reële werkomstandigheden van deze categorie werknemers en acties implementeert om hun dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren.