Diversiteit en inclusie

Binnen een onderneming die in België 4.000 mensen tewerkstelt, is diversiteit een belangrijk gegeven. Sodexo wil al haar werknemers gelijke kansen bieden op alle niveaus en de verscheidenheid in cultuur, leeftijd, geslacht en fysieke gezondheid respecteren. Deze diversiteit zit stevig verankerd in onze filosofie en maakt deel uit van onze strategische assen.

Sodexo voert al jaren een bewuste sensibiliseringspolitiek rond het thema diversiteit. Sodexo verbindt er zich toe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en besteedt tevens aandacht aan het welzijn van de oudere werknemers en gelijke kansen voor iedereen. Door op deze manier te handelen, maakt Sodexo van elke dag een betere dag voor de mannen en vrouwen die voor onze onderneming werken.

Sodexo verbindt er zich toe de strijd aan te binden met alle vormen van discriminatie op basis van ethnische afkomst of nationaliteit. De Groep heeft tal van bewustmakingsprogramma's rond dit thema uitgewerkt en stelt tevens vormings- en professionele ontwikkelingsprogramma's voor.

job diversity

We werken voor klanten uit alle landen, van alle origines en uit alle culturen. Binnen deze context stellen we alles in het werk om teams samen te stellen die deze diversiteit weerspiegelen, om zo nog beter hun voorkeuren en verwachtingen te begrijpen. Dat vertaalt zich met name in duidelijke engagementen en specifieke tools (vorming, reporting, vergoeding van managers) die elke vorm van discriminatie moeten voorkomen.