Milieu

Onze gedragscode van de toeleveringsketen

Onze gedragscode van de toeleveringsketen

Tegen 2015 zullen we de overeenstemming van onze voorraden met de gedragscode van de Groep waarborgen in alle landen waar wij actief zijn. De inzet van de toeleveringsketen is een essentiële fase voor een duurzamer productiesysteem. De door de leveranciers ondertekende gedragscode verplicht hen tot de naleving van de sociale en milieucriteria van de groep voor al hun producten en diensten. De controle door het bedrijf of door een derde garandeert de correcte toepassing van deze gedragscode.

Lokale, seizoensgebonden producten of afkomstig van verantwoorde landbouw

Lokale, seizoensgebonden producten of afkomstig van verantwoorde landbouw

Tegen 2015 zullen we lokale, seizoensgebonden producten of producten afkomstig van duurzame landbouw in alle landen waar wij actief zijn, opnemen in onze inkooplijsten. Met dit engagement wil Sodexo een bijdrage leveren aan de opkomst van een duurzame landbouw gebaseerd op het behoud van de natuurlijke rijkdommen, respect voor de biodiversiteit en tevens aan de sociale rechtvaardigheid en economische leefbaarheid.

Visproducten afkomstig van duurzame distributiekanalen

Visproducten afkomstig van duurzame distributiekanalen

Tegen 2015 zullen we visproducten afkomstig van duurzame distributiekanalen opnemen in onze inkooplijsten, in alle landen waar wij actief zijn. In 30 jaar tijd is de consumptie van vis en zeeproducten verdrievoudigd. Overbevissing bedreigt sommige vissoorten met uitsterven. 75% van de visreserves die momenteel geëxploiteerd worden, zijn overbevist.

Sinds 1 april heeft Sodexo 15 met uitsterven bedreigde vissoorten van haar menu’s geschrapt. Ter vervanging van deze vissoorten gebruikt Sodexo nu op alle sites waar het bedrijf aanwezig is, vissen en zeeproducten die duurzaam zijn.

Voor de bevoorrading van vis en zeevruchten heeft Sodexo een Aankoopgids Duurzame Vis opgesteld die de duurzaamheidscriteria respecteert. Deze gids bevat de soorten die ‘risico’ lopen en dus verboden zijn, een opsomming van vissoorten die onder bepaalde voorwaarden gekocht moeten worden (respect voor specifieke zones voor visvangst, vismethodes …), alsook een lijst van niet-bedreigde soorten.

Bovendien breidt Sodexo het gebruik van vis met duurzaamheidslabels uit, zowel voor gekweekte vis als wild gevangen vis. Dit betreft een eigen initiatief van de kwekerijen om zich te laten certificeren, wat een goed beheer van de kwekerijen garandeert, zowel op vlak van milieu als op vlak van visvoer.

Sodexo heeft in november 2000 beslist om een stap verder te gaan in haar aanpak ter bescherming van de biodiversiteit en heeft voor bepaalde sites de globale MSC-certificering verkregen (Marine Stewardship Council). Sodexo is de eerste organisatie uit de horecasector in België die het label MSC krijgt.

Wie zeeproducten consumeert die MSC gecertificeerd zijn, steunt duurzame visserij die goed beheerd wordt. Het label biedt consumenten die garantie voor de hele toeleveringsketen. De vismethode verzekert de duurzaamheid van de visbestanden, beperkt de milieu-impact (met name door de ecosystemen te behouden) en maakt de implementatie van een beheersysteem mogelijk dat rekening houdt met schommelingen in de visvoorraden.

Uitrustingen en toebehoren afkomstig van duurzame distributiekanalen

Uitrustingen en toebehoren afkomstig van duurzame distributiekanalen

Tegen 2020 zullen we uitrustingen en toebehoren afkomstig van duurzame distributiekanalen opnemen in de inkooplijsten, in alle landen waar wij actief zijn. Dezelfde aanpak geldt ook voor onderhoudsmiddelen, producten voor eenmalig gebruik, kantooruitrustingen en -benodigdheden en voor benodigdheden voor technisch onderhoud.

'Clean Range' - Sodexo cleans green!

'Clean Range' - Sodexo cleans green!

Sinds 2013 besloten we om enkel ecologische reinigingsproducten op onze sites te gebruiken. Om onze inspanningen op vlak van milieubehoud op te voeren, gebruiken we nu producten van Diversey Care per 1 september 2016, een toonaangevend bedrijf met oog voor veiligheid, duurzaamheid en dienstverlening, met een groot gamma reinigingsoplossingen met EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

De ecoproducten verminderen niet alleen de milieubelasting maar dragen ook bij aan het verminderen van de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan deze producten. Vanzelfsprekend is Diversey Care ISO gecertificeerd en voldoet het aan de verordeningen die voortvloeien uit de REACH verplichtingen.

Duurzame werkkledij

Duurzame werkkledij

Op milieuvlak: vervaardiging in duurzame materialen zoals Fairtrade katoen en katoen uit verantwoorde landbouw. Op sociaal vlak: omstandigheden van de productie overeenkomstig de regels opgesteld door de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie).

Stop Hunger Initiatief

 

Met haar Stop Hunger initiatief strijdt Sodexo tegen honger en ondervoeding in de landen waarin de Groep aanwezig is.

Meer info

Alle Sodexo-leveranciers (meer dan 10.000) zijn verplicht zich te engageren om hun zaken te beheren volgens strikte ethische, sociale en ecologische praktijken zoals gedefinieerd in de Gedragscode voor Leveranciers van Sodexo.

Klik hier om onze indicatoren van 2014 te raadplegen