Ons motto

Al sinds 1966 blijven we trouw aan onze missie, onze waarden en onze ethische principes die bij de oprichting van onze onderneming werden bepaald. Ze dienen als leidraad voor al onze activiteiten. Een integere bedrijfsvoering en de naleving van de rechten van de mens zijn eveneens twee van onze kernprincipes.

Elke dag opnieuw levert Sodexo in alle veiligheid aan miljoenen mensen oplossingen en on-site services. Als wereldleider stelt de Groep, ook in moeilijke omstandigheden, betrouwbare oplossingen voor die voldoen aan de verwachtingen van haar klanten.

Een hoog veiligheidsniveau garanderen

Wat we doen om een hoog veiligheidsniveau op onze sites te garanderen:

  • Implementatie van ons beleid 'Hygiëne en Veiligheid' in de hele groep;

  • Harmonisering van ons beleid inzake 'Hygiëne, Veiligheid en Milieu' (HVM) en het 'Facilities Management' en daarnaast gemeenschappelijke normen bepalen voor de hele groep;

  • Opstelling en ontwikkeling van veiligheidsprogramma's in samenwerking met onze klanten en leveranciers;

  • Bepaling van kernindicatoren om onze initiatieven op het vlak van veiligheid te sturen en op te volgen;

  • Uitvoeren van audits en zelfevaluaties.

Experts inzake kwaliteit, hygiëne en veiligheid

Experts inzake kwaliteit, hygiëne en veiligheid bij Sodexo garanderen de veiligheid van de consument door te kiezen voor leveranciers van producten die voldoen aan de kwaliteitsnormen en de normen m.b.t. de traceerbaarheid. Ze waken er tevens over dat op elk van onze sites de kwaliteitsnormen worden nageleefd.

In 2009 heeft Sodexo haar 'Globale Voedselveiligheidsbeleid' gelanceerd.

In 2010 werd dan het 'Global Incident Reporting and Response System' geïmplementeerd met als doel de Sodexo Groep meer mogelijkheden te bieden om de voedselveiligheid en de veiligheid op al haar internationale sites te beheren. We ontwikkelden tevens wereldwijde normen en een globaal veiligheidsbeleid die van toepassing zijn op alle diensten die door Sodexo worden aangeboden.

De Smiley


De voedselveiligheidspolitiek van Sodexo en de toepassing ervan werden reeds meerdere malen bekroond met een Smiley vanhet FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), een label voor keukens die 100 de wetgeving respecteren betreffendekwaliteit, veiligheid van de voedingsmiddelen, alsook hun traceerbaarheid.

Smiley

Het Better Tomorrow Plan

Better Tomorrow PlanSodexo formaliseerde haar engagementen in het kader van het "Better Tomorrow Plan"; haar plan voor duurzame ontwikkeling

Publicaties Duurzame Ontwikkeling

 
Sodexo biedt haar stakeholders publicaties aan die de strategie en de prestaties van de Groep met betrekking tot duurzame ontwikkeling presenteren.