On-site Services

We leveren deze diensten rechtstreeks in erg gevarieerde omgevingen waar gewerkt of verbleven wordt. We verzekeren het welzijn van personen in bedrijven, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in gevangenissen. Tevens verbeteren we de werkmethodes. We waken bovendien over de goede werking en de veiligheid van de installaties.

Corporate


Een aangename werkomgeving maakt werknemers doeltreffender. Sodexo bedenkt, ontwikkelt en levert diensten die de dagelijkse realiteit van de medewerkers vorm geeft en hen toelaat op het werk de beste prestaties te leveren.

Health Care


Overal ter wereld staan teams van Sodexo hun klanten bij om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. Onze diensten zijn speciaal ontworpen om het comfort en de veiligheid van de patiënten te verbeteren; ze dragen op die manier bij tot de goede reputatie van het zorgcentrum.

Education


We begeleiden kinderen, leerlingen en studenten bij hun ontwikkeling tot volwassene, van de basisschool tot de universiteit. Sodexo bevordert een gezonde levensstijl door een leef- en schoolomgeving te creëren die bevorderlijk is voor succes op school zodat ze hun objectieven kunnen behalen.

Seniors

Door de toegenomen levensduur neemt het aantal senioren toe. Wij waken over hun welzijn ongeacht of ze in een gespecialiseerde instelling of thuis verblijven via aangepaste diensten en dagelijkse attenties.

Justice Services


Overal in de wereld zijn overheden op zoek naar manieren om recidive te voorkomen en de herintegratie van gedetineerden te bevorderen. Om daarbij te helpen ontwikkelt en levert Sodexo diensten aan strafinrichtingen op maat van de lokale behoeften. Voor gespecialiseerde oplossingen werkt Sodexo nauw samen met de beste specialisten in hun vakgebied om optimale resultaten te garanderen.

Defence


Met de toenemende professionalisering van militairen richten strijdkrachten zich meer en meer op hun kerntaken. In verschillende landen schakelen legers ervaren partners in voor de logistieke ondersteuning van gevechtstaken en voor het dagelijks management tijdens trainingsperiodes in eigen land.

Kerncijfers – Sodexo België


€ 430 miljoen omzet

4.000 medewerkers

1.200 sites

1 Belg op 4 heeft dagelijks contact met Sodexo

70.000 klanten voor onze Benefits & Rewards Services