Medische uitrusting

Medische uitrusting

De goede werking van het medisch materiaal is een van de belangrijkste vereisten voor een kwalitatieve zorg. Elke dag waken de onderhoudsteams van Sodexo over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de medische uitrustingen die onontbeerlijk zijn voor het ziekenhuis.


Onderhoud van de medische uitrusting

Het operationele onderhoud van toestellen die zo gesofisticeerd zijn als scanners, besturingsterminals of MRI-eenheden, vereist absolute deskundigheid. We passen op dit vlak performante methodes toe die de kwaliteit en de continuïteit van de dienst verzekeren, onbeschikbaarheid van deze uitrustingen verbetern en de uitbatingskosten beperken ten voordele van onze klanten en hun personeel.

Andere services

Interventie 24/7

De ziekenhuizen moeten hun installaties langdurig kunnen benutten eerder dan elke dag problemen te verhelpen. De teams van Sodexo voeren dagelijks…

Conciërgediensten

Het ritme van ons dagelijks leven versnelt almaar. Het evenwicht tussen werk en privéleven wordt daardoor stilaan een nieuw criterium om voor…

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.