Contacten met naasten

Contacten met naasten
Een band behouden met de naaste familie is van essentieel belang tijdens de detentie. Contact houden helpt om de moeilijke momenten door te komen en zich in alle rust voor te bereiden op de herintegratie.

Contact houden

Het onderhouden van de familiebanden helpt om het risico van recidive te verminderen en zich voor te bereiden op de periode na de detentie. Daarom hebben we specifieke programma's voor gedetineerden en hun families ontwikkeld.

Gedetineerden die gebruik maken van ons programma “Time for Families”, gebruiken hun tijd in de gevangenis om te leren hoe ze hun banden met familie en vrienden weer kunnen aanhalen. Dit programma is gebaseerd op drie pijlers: de man-vrouwrelatie, ouderschap en de omgang met geld. Het is dus specifiek gericht op wat de essentie van het bestaan vormt.

Andere services

Evenwichtige voeding

Tijdens de detentie vormen de maaltijden speciale momenten in het dagelijkse gevangenisritme. Een gevarieerde...

Gezondheid en fitheid

Iedereen heeft recht op een volledige, serieuze medische zorg van goede kwaliteit. Maar in een wereld...

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.