Voorkomen van recidive

Voorkomen van recidive

Recidive is een van de belangrijkste risico's na vrijlating uit de gevangenis. Specifieke programma's die wij ontwikkelen, hebben tot doel de kans op herhaling te verminderen.


Inzicht om te evolueren

Om de gedetineerden te helpen inzicht te krijgen in de gevolgen van hun daden, hebben onze teams programma’s ontwikkeld die gericht zijn op responsabilisering.

Andere services

Psychologische bijstand

Zingen, schrijven, schilderen, acteren … dit zijn allemaal activiteiten die de fantasie helpen ontwikkelen en de creativiteit...

Ethiek

Sodexo zet zich in voor de bevordering van democratische waarden zoals de mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen...

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.