Gezondheid

Gezondheid

In de westerse landen nemen de gezondheidsbehoeften toe door de verouderende bevolking. Ouderdom kan leiden tot fysieke of mentale beperkingen, maar gelukkig zijn er specifieke oplossingen om de levenskwaliteit bij senioren te verbeteren. Een hogere levensverwachting gekoppeld aan meer ouderdomskwalen, maken de uitdagingen in de ouderenzorg steeds groter. Het is een sector die constant in beweging is en evolueert. Innovatie en inlevingsvermogen zijn de hefbomen naar een betere levenskwaliteit voor senioren.


Hulp bij gezondheidsproblemen

Personen met cognitieve of mentale stoornissen zoals bijvoorbeeld personen met de ziekte van Alzheimer, worden steeds talrijker. In 2010 leed 5 van personen ouder dan 65 en 20 van de mensen ouder dan 85 aan de ziekte van Alzheimer. Die cijfers zullen blijven stijgen naarmate de levensverwachting toeneemt. Sodexo heeft voor de woonzorgcentra oplossingen ontwikkeld om het verplegend en verzorgend personeel te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.

Andere services

Evenwichtige voeding

Voor senioren is de voeding van heel groot belang. Eten verschaft niet alleen plezier...

De relatie met de familie behouden

Het behouden van de link met de familie is een prioriteit voor personen die niet meer thuis wonen. De teams…

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.