Onderhoud en herstelling

Onderhoud en herstelling

Om een aangename en comfortabele omgeving te kunnen aanbieden, is het onderhoud van de uitrustingen, de infrastructuur en de omgeving van een verblijf van het grootste belang. Deze taken vereisen van onze klanten evenwel een zware budgettaire inspanning.


Goed onderhouden lokalen

Onze onderhoudsaanpak die overal ter wereld gehanteerd wordt, garandeert een langere levensduur voor gebouwen, infrastructuren en uitrustingen. Deze benadering richt zich in de eerste plaats op een constante kostenbeheersing.

De oplossing bestaat erin regelmatig in het onderhoud te voorzien en zo te anticiperen op eventuele problemen. Binnen dit domein hebben we onze operationele uitmuntendheid te danken aan de prestaties van onze teams: Sodexo heeft toegewijd personeel in dienst dat met name is opgeleid voor werk in de medisch-sociale sector.


Beheerst energieverbruik

Een zuiniger energieverbruik is een van onze belangrijkste bekommernissen. Sodexo ontwikkelt oplossingen op maat om het energieverbruik in woon- en zorgcentra te verlagen, zonder evenwel het comfort van de patiënt of de werking van de uitrustingen in het gedrang te brengen.

Andere services

Evenwichtige voeding

Voor senioren is de voeding van heel groot belang. Eten verschaft niet alleen plezier, het moet ook zo goed mogelijk passen bij de medische behandelingen en...

Gespecialiseerd personeel

Door de medische vooruitgang neemt de levenverwachting van senioren almaar toe. Maar die evolutie beschermt hen daarom niet altijd tegen de fysieke en psychische aftakeling…

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.