Milieu

Tegen 2020 willen we onze CO2-uitstoot verminderen in alle landen en op alle sites waar we aanwezig zijn.

Om die doelstelling te halen en na een audit gerealiseerd in 2009, hebben we prioritaire acties uitgewerkt met concrete toepassingen:

  • We hebben een duurzaamheidscalculator ontwikkeld voor onze menu's Doelstelling: de koolstofimpact kunnen meten van de maaltijden die we elke dag aanbieden aan onze klanten. Dit instrument wordt regelmatig gebruikt door de ontwerpers van de menu's bij de ontwikkeling van het voedingsaanbod.

  • We hanteren in onze restaurants het initiatief 'Donderdag Veggiedag' Donderdag Veggiedag is bedoeld om vlees een keer per week te vervangen door een groentenalternatief waarmee de koolstofimpact van de maaltijd van de consumenten drastisch wordt verlaagd. Wereldwijd valt immers 18 van de uitstoot van broeikasgassen toe te schrijven aan intensieve veeteelt. Door minder vlees te gebruiken of zelfs helemaal te schrappen, kunnen we een positieve milieu-impact realiseren.

  • We hebben een oplossing geïmplementeerd om het goederentransport milieuvriendelijker te maken en het aantal kilometers dat door vrachtwagens wordt gereden, te verminderen. Via een operationele leveringstoepassing kunnen we jaarlijks duizenden kilometers uitsparen.

  • Het beleid met betrekking tot het gebruik van bedrijfswagens is, om een ander voorbeeld te geven, ook ecologisch verantwoord en daadkrachtig. In 2013 werden alle medewerkers die over een bedrijfswagen beschikken, gevraagd om het aantal gereden kilometers met 10 te verminderen. Deze doelstelling gaat gepaard met een eco driving opleiding. 

  • De certificatie ISO 14001 voor de catering services op onze site "Koninklijke Muntschouwburg". Deze certificering is de erkenning van Sodexo’s milieu-inspanningen (bv. afvalbeheer en de optimalisatie van energie- en waterverbruik). Het toont aan dat haar milieubeleid beantwoordt aan de strenge internationale eisen.

Stop Hunger Initiatief

 

Met haar Stop Hunger initiatief strijdt Sodexo tegen honger en ondervoeding in de landen waarin de Groep aanwezig is.

Meer info