Milieu

Materiaal en afval

Tegen 2015 willen we onze hoeveelheid organisch en niet-organisch afval verminderen. Dat maakt deel uit van het duurzaam ontwikkelingsplan van Sodexo.

We begeleiden al onze klanten bij deze aanpak en geven de voorkeur aan coherente oplossingen voor het afvalbeheer, gebaseerd op het verminderen van het afval, hergebruik en recyclage.

Organisch afval

Omdat 95 van het op de site geproduceerde afval uit organisch afval en verpakkingen bestaat, moedigen we onze klanten aan een preventieve aanpak te hanteren om de verspilling van voedingswaren te beperken. We onderhandelen ook voortdurend met onze leveranciers om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en een duurzaam aankoopbeleid in te stellen.

Ons afvalbeleid kan kortom worden samengevat als: "Het beste afval is het afval dat niet bestaat."

Niet-organisch afval

Sodexo is op 1.200 sites aanwezig met collectieve restaurants. De potentiële impact van een vermindering van het organisch afval en de bewustmaking van de consumenten is dus groot.

Gezien preventie een prioriteit is voor een goed afvalbeheer hebben we een methode ontwikkeld om de verspilling van eten tegen te gaan, die zal worden toegepast op al onze sites vanaf september 2013. Deze aanpak biedt ons tevens de mogelijkheid een aanzienlijke participatiegraad en een sterk engagement te verkrijgen van onze consumenten.

Stop Hunger Initiatief

 

Met haar Stop Hunger initiatief strijdt Sodexo tegen honger en ondervoeding in de landen waarin de Groep aanwezig is.

Meer info