Ons motto

Al sinds 1966 blijven we trouw aan onze missie, onze waarden en onze ethische principes die bij de oprichting van onze onderneming werden bepaald. Ze dienen als leidraad voor al onze activiteiten. Een integere bedrijfsvoering, de naleving van de rechten van de mens en Health & Safety zijn eveneens onderdeel van onze kernprincipes.

Raadpleeg de Verklaring inzake verantwoordelijke bedrijfsvoering.

Diversity

Al sinds haar oprichting door Pierre Bellon, maakt Sodexo er een erezaak van om haar activiteiten te voeren met respect voor de 'Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens' van de Verenigde Naties en de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In de eerste plaats is de overheid verantwoordelijk voor de bescherming en het doen naleven van de Rechten van de Mens, maar de Sodexo groep erkent als internationale onderneming aanwezig in 80 landen, haar verantwoordelijkheid bij het garanderen van de mensenrechten zoals bekend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Sodexo onderschreef meerdere principes:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;

  • De 'Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy';

  • Het 'Global Compact'-initiatief van de VN: 'Global Compact'- rechten van de mens;

  • Respect voor de Rechten van de Mens bij Sodexo.

Corporate responsibility video

 

Publicaties Duurzame Ontwikkeling

 
Sodexo biedt haar stakeholders publicaties aan die de strategie en de prestaties van de Groep met betrekking tot duurzame ontwikkeling presenteren.