Onze vooruitgang evolueren

Sodexo heeft tal van onderscheidingen ontvangen die haar aanhoudende inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling bekronen.

Overeenkomstig het engagement dat we hebben genomen met de lancering van ons 'Better Tomorrow Plan' in 2009, hebben we een reeks indicatoren ontwikkeld, geïmplementeerd en geconsolideerd om de prestatie van ons plan te sturen en te verbeteren.

De meeste indicatoren die tot op heden worden gevolgd zijn metingen van de vooruitgang waarmee we de evolutie kunnen evalueren van de acties die we willen realiseren.

Als basisreferentie voor 2008-2009 en om gegevens te verzamelen voor 2009-2010 werd op de sites een uitgebreide inventaris opgemaakt. Dankzij het 'Better Tomorrow Plan' hebben we de perimeter van onze indicatoren kunnen verbreden om een groot deel van onze activiteiten te meten.

In de loop van 2008-2009 hebben we de prestatie-indicatoren van onze duurzame ontwikkelingsacties opgesteld. In 2009-2010 hebben we deze indicatoren geïntroduceerd in alle landen overeenkomstig onze engagementen. Om de vooruitgang van het 'Better Tomorrow Plan' te evalueren, meten we regelmatig de bereikte doelstellingen.

Dat doen we via:

  • Voortgangsindicatoren die het mogelijk maken de geboekte vooruitgang te meten en die geconsolideerd zijn op het niveau van de Groep;

  • Impactindicatoren die ons in staat stellen de impact van onze acties te meten op bepaalde pilootsites. We passen deze metingen toe op verschillende landen, regio's en de gehele Groep.

Het Better Tomorrow Plan

Better Tomorrow PlanSodexo formaliseerde haar engagementen in het kader van het "Better Tomorrow Plan"; haar plan voor duurzame ontwikkeling