Onze vooruitgang evolueren

Sodexo heeft tal van onderscheidingen ontvangen die haar aanhoudende inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling bekronen.

Onze acties op het vlak van diensten, human resources en milieu worden regelmatig bekroond en onderscheiden door internationale organisaties.

Awards voor duurzaam ondernemen

Bijdragen tot een duurzame wereld is een belangrijke doelstelling voor Sodexo en wordt steeds belangrijker binnen de maatschappij. Om een betere levenskwaliteit te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties, engageert Sodexo zich via het 'Better Tomorrow Plan' nog meer tot duurzaam ondernemen.

Sodexo besteedt al tal van jaren bijzondere aandacht aan het milieu en alle andere aspecten die verband houden met duurzame ontwikkeling. De onderneming beperkt zich niet tot het bedenken van ideeën en het uitwerken van strategieën. Ze vertaalt haar beleid naar officieel erkende projecten, met effectieve, meetbare resultaten:

  • 2008: Sodexo België stapt als eerste grote speler in de horecasector volledig over op scharreleieren. Dit levert het bedrijf de 'Good Egg Award' op. 

  • Certificaat ISO 14001 

  • Certificaat ISO 9001:2008 

  • Award Fairtrade@Work in 2009 en 2010

  • Solidaritest® Kampioen in 2010 voor haar inspanningen op het vlak van maatschappelijke solidariteit 

  • Smiley

  • 2012: Sodexo ontvangt de 'Active Ageing Award' voor haar inspanningen ten overstaan van oudere werknemers.

Het Better Tomorrow Plan

Better Tomorrow PlanSodexo formaliseerde haar engagementen in het kader van het "Better Tomorrow Plan"; haar plan voor duurzame ontwikkeling