Tien werkloze en kwetsbare volwassenen van 18 tot 25 jaar oud zijn afgelopen maandag bij dienstverleningsbedrijf Sodexo gestart met een opleiding tot keukenmedewerker via Reboot4You. Dat is een uniek tewerkstellingsprogramma van Defensie dat jongvolwassenen de kans geeft om hun leven weer op de rails te krijgen door hen een opleiding aan te bieden en hen zo meer kansen op een job te bieden. “We zijn erg trots dat we hen via onze opleiding ook weer een toekomstperspectief kunnen geven”, zegt Sodexo-CEO Caroline Aelvoet. De cursisten kregen er vandaag onder meer het bezoek van de legertop.

Zowel de federale als Vlaamse regering hebben de ambitie om tegen 2030 80 procent van de beroepsbevolking aan het werk te krijgen. Aan dat percentage zit ons land echter nog lang niet. Uit de meest recente cijfers van Statbel, het Belgisch Statistiekbureau, blijkt dat 72,1 procent van Belgische 20 – tot 64-jarigen aan het werk is. Bijna een kwart van die bevolkingsgroep is inactief, wat betekent dat ze in 2023 niet actief op zoek waren naar een job. Om de ambitieuze 80 procent te halen, zouden er volgens Statbel 550.000 werkende Belgen moeten bijkomen.

Inactieve jongvolwassenen een toekomst geven

CA1.jpegMet Reboot4You probeert Defensie samen met partners zoals Sodexo, Constructiv, Agoria, Federgon, Mobia en Sociaal Fonds Transport daar verandering in te brengen. Het tewerkstellingsprogramma richt zich vooral tot kwetsbare en inactieve jongvolwassenen. Dankzij een samenwerking met verschillende tewerkstellingsorganisaties en vzw’s hebben 32 volwassenen tussen de 18 en 25 jaar oud zich aangemeld voor Reboot4You Ze zullen daarbij zes maanden lang een traject volgen, waarbij Defensie hen structuur probeert aan te leren zodat ze zich goed kunnen integreren in de maatschappij en ze verplicht een opleiding moeten volgen. De cursisten worden daarvoor vergoed door Defensie en kunnen na hun opleiding en het traject solliciteren voor bijvoorbeeld een job als keukenmedewerker, chauffeur, logistiek medewerker bij Defensie of elders in de privésector.

Op 17 mei begonnen de eerste tien kandidaten aan hun opleiding tot keukenmedewerker bij Sodexo. Daar leren ze tot eind mei de kneepjes van het vak. Ze krijgen er zowel een theoretische vorming als een praktische opleiding met onder andere snij- en kooktechnieken. Werkveiligheid in de keuken en voedselveiligheid maken ook deel uit van het opleidingsprogramma. Na de opleiding gaan ze maar liefst 100 recepten aangeleerd hebben. Als ze nadien slagen voor een examen krijgen ze een getuigschrift waarmee ze aan de slag kunnen in de sector.

“Het doet me een plezier te zien dat een aantal jongeren de opleiding bij Sodexo hebben aangevat. Met de Dienst van Collectief Nut en Reboot4You willen we jongeren die vandaag geen opleiding volgen of aan het werk zijn motiveren om een opleiding te volgen, structuur brengen in hun leven en hen de nodige handvaten aan te reiken om hun leven opnieuw in handen te nemen. Dankzij de samenwerking met Sodexo en de partners zijn deze jongeren na hun opleiding voorbereid om zich op de arbeidsmarkt te begeven en kunnen ze mogelijk aan de slag bij Sodexo of een van de partners, bij Defensie of een job in de private sector combineren met een functie als reservist bij Defensie. De samenwerking tussen Defensie en Reboot4You en de partners toont de sociale rol die Defensie kan vervullen als centrale speler in de maatschappij: mensen een houvast geven, een zekere toekomst bieden én hen levenslang laten leren door opleidingen aan te reiken. Veel succes aan de jongeren, en zeer veel dank aan Sodexo en de andere partners voor hun engagement.” – Ludivine Dedonder, minister van Defensie.

Kansen geven

Als dienstverleningsbedrijf en partner van Defensie twijfelde Sodexo geen seconde om mee te stappen in het project Reboot4You. Sodexo zet in zijn sociaal personeelsbeleid namelijk maximaal in op het creëren van een warm nest, waar iedereen zich thuis voelt en volop kansen krijgt. Dat leidt tot een zeer grote betrokkenheid en medewerkers die bijna hun hele carrière lang aan boord blijven. Reboot4You past dan ook perfect in de visie van Sodexo: mensen een kans geven om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt.

“We zijn erg trots dat we deel mogen uitmaken van dit mooie project. Met dergelijk traject voor jongeren hopen we hen enerzijds te helpen en te motiveren, maar ook om hen klaar te stomen om bij Defensie of in de privésector te werken. Reboot4You is een echte uitdaging, want het laat deelnemers toe om onze veelal ongekende sector en de vele doorgroeimogelijkheden beter te leren kennen. Daarnaast is de war on talent meer dan ooit aanwezig in onze sector. Het is bijzonder moeilijk om bepaalde functies in te vullen. We merken dat er veel talent is op het terrein, dat dat niet altijd de weg vindt naar een job.” – Caroline Aelvoet, CEO van Sodexo Belgium.

Na hun eerste week van intensieve opleiding kregen de cursisten bezoek van de legertop. Onder meer luitenant-generaal Thierry Esser, Directeur-Generaal HR bij Defensie, kwam langs om te luisteren naar hun verhaal en hen te motiveren om door te zetten. Ondertussen konden ze hem al meteen tonen wat ze ondertussen hadden geleerd.

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties