Onze fundamentals

Sodexo is een gemeenschap die haar klanten, consumenten, medewerkers en aandeelhouders met elkaar verbindt. Hoewel groei onontbeerlijk is voor onze belanghebbenden, vinden we dat die zinvol moet zijn voor iedereen die eraan bijdraagt.

Daarom blijven we trouw aan onze missie, onze waarden en onze ethische principes die al sinds 1966 onze leidraad vormen.

Onze ethische principes omvatten loyaliteit, respect voor de persoon, transparantie, weigering van corruptie en oneerlijke concurrentie. Deze ethische principes bepalen onze gedragslijn en maken van Sodexo een geëngageerde partner die geleid wordt door een groep managers die dezelfde praktijken hanteren.

Loyaliteit

Het gedeelde vertrouwen tussen Sodexo en haar klanten, haar medewerkers en haar aandeelhouders garandeert loyale relaties. Het is een fundamenteel element van de manier van werken van onze organisatie.

Het respect voor de persoon

De mens staat centraal in onze onderneming. Elke medewerker van Sodexo, ongeacht zijn of haar ras, herkomst, leeftijd, geslacht, overtuiging, geloof of levenskeuzes, krijgt gelijke kansen voor gelijke competenties. Het verbeteren van de levenskwaliteit betekent ook dat iedereen respect, waardigheid en achting krijgt.

Transparantie

Dit cruciale principe van Sodexo veronderstelt een constant gedrag van iedereen tegenover de belanghebbenden van de onderneming, namelijk de klanten, de consumenten, de medewerkers en de aandeelhouders.

Sodexo’s verklaring inzake verantwoordelijke bedrijfsvoering

Sodexo's missie bestaat erin de levenskwaliteit van onze medewerkers te verbeteren en van iedereen aan wie wij onze diensten leveren, en bij te dragen tot de economische, sociale en milieuontwikkeling van de gemeenschappen, regio's en landen waar wij actief zijn. Deze missie wordt gedragen door onze waarden van zin voor dienstverlening, teamspirit, zin voor vooruitgang en onze ethische grondbeginselen. Sinds onze oprichting in 1966 zijn bedrijfsintegriteit, eerbiediging van de mensenrechten en milieuzorg de spil van onze waarden en ethische beginselen en essentieel om onze missie waar te maken. Onze benadering en actie inzake verantwoordelijke bedrijfsvoering worden geleid door:

Integriteit: een essentieel principe

Sodexo engageert zich voor de integriteit in bedrijfsvoering

Raadpleeg onze Integriteitsbeleid in de bedrijfsvoering