Onze fundamentals

Sodexo is een gemeenschap die haar klanten, consumenten, medewerkers en aandeelhouders met elkaar verbindt. Hoewel groei onontbeerlijk is voor onze belanghebbenden, vinden we dat die zinvol moet zijn voor iedereen die eraan bijdraagt.

Daarom blijven we trouw aan onze missie, onze waarden en onze ethische principes die al sinds 1966 onze leidraad vormen.

Onze ethische principes omvatten loyaliteit, respect voor de persoon, transparantie, weigering van corruptie en oneerlijke concurrentie. Deze ethische principes bepalen onze gedragslijn en maken van Sodexo een geëngageerde partner die geleid wordt door een groep managers die dezelfde praktijken hanteren.

Loyaliteit

Het gedeelde vertrouwen tussen Sodexo en haar klanten, haar medewerkers en haar aandeelhouders garandeert loyale relaties. Het is een fundamenteel element van de manier van werken van onze organisatie.

Het respect voor de persoon

De mens staat centraal in onze onderneming. Elke medewerker van Sodexo, ongeacht zijn of haar ras, herkomst, leeftijd, geslacht, overtuiging, geloof of levenskeuzes, krijgt gelijke kansen voor gelijke competenties. Het verbeteren van de levenskwaliteit betekent ook dat iedereen respect, waardigheid en achting krijgt.

Transparantie

Dit cruciale principe van Sodexo veronderstelt een constant gedrag van iedereen tegenover de belanghebbenden van de onderneming, namelijk de klanten, de consumenten, de medewerkers en de aandeelhouders.

De strijd tegen corruptie en concurrentievervalsing

Gezien onze wereldwijde aanwezigheid veroordelen we alle praktijken die niet berusten op eerlijkheid, integriteit en billijkheid. Onze klanten, onze leveranciers en onze medewerkers worden hiervan bewust gemaakt en worden aangemoedigd om samen met ons een houding aan te nemen waarbij corruptie en concurrentievervalsing wordt tegengegaan.

Eind 2006 heeft het Uitvoerend Comité van de groep aan de Raad van Bestuur voorgesteld een gedragscode aan te nemen, getiteld 'Integriteitprincipes in de bedrijfsvoering'. Deze code formaliseert de overtuigingen en praktijken van Sodexo op dit vlak. Het biedt elke medewerker de mogelijkheid om de houding om corruptie en concurrentievervalsing uit de weg te gaan, te begrijpen en te delen.

Integriteit: een essentieel principe

Sodexo engageert zich voor de integriteit in bedrijfsvoering

Raadpleeg onze Integriteitsprincipes in de bedrijfsvoering