Benefits and Rewards Services

Sodexo helpt bedrijven hun personeel extra te motiveren en zo hun prestaties te optimaliseren. Wij bedenken en ontwikkelen motivatieoplossingen op maat van onze klanten...

Over de oplossingen voor overheidsinstellingen

Sodexo stelt haar knowhow inzake het beheer van financiële en informatiestromen eveneens ten dienste van de distributie van overheidshulp en -subsidies.

Hoe kunnen we in de ogen van duizenden mensen de implementatie en opvolging van het sociale en culturele beleid garanderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de fondsen worden gebruikt conform hun voorzieningen en in alle veiligheid?

Sodexo hanteert bij het ontwikkelen van oplossingen op maat drie basisdoelstellingen: transparantie, veiligheid en eenvoud.

  • Transparantie: de beveiligde systemen garanderen de conformiteit van het gebruik van de oplossingen en een permanente toegang tot betrouwbare statistische gegevens.

  • Veiligheid: de aanwending van gedemonetiseerde en traceerbare middelen garandeert de veiligheid van de partners belast met de inning en beperkt de pogingen tot fraude.

  • Eenvoud: het gebruik van de vergoedingen wordt vereenvoudigd voor mensen die van de oplossingen gebruikmaken.

Onze voorzieningen:

  • De Dienstencheque:
    De dienstencheque is een betalingssysteem die door de drie gewesten word gesubsidieerd: het Waals gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. Dit betalingssysteem biedt elk meerderjarig persoon in België de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief hulp in te schakelen voor het beheer van huishoudelijke taken.

  • De opleidingscheque (Chèque-Formation):
    Deze tussenkomst voor de doorlopende vorming van arbeiders richt zich tot KMO's.

Sodexo4You

Sodexo4YouOntdek Sodexo4You.be, de website boordevol voordelen voor uw medewerkers!