Erkenning

Erkenning kan een krachtige bron van inspiratie zijn in verschillende domeinen. Bij de ontwikkeling van onze uitgebreide expertise in het ontwerp van erkenningssystemen, hebben we gezien dat wanneer medewerkers worden beloond voor goed werk, hun prestaties en toewijding tot hun job sterk toenemen. Zo blijkt dat 81% van alle medewerkers harder werkt wanneer hun baas zijn appreciatie uitdrukt voor hun werk.
 

Maar wat is de beste manier om het harde werk van anderen in de kijker te zetten? In de bedrijfswereld hangt het succes van een erkenningsprogramma af van het feit of de beloningen de medewerkers al dan niet het gevoel geven dat ze gewaardeerd en gerespecteerd worden voor wat ze doen. Studies tonen aan dat dit gevoel van waardering zich bij universiteitsdocenten omzet in beter presterende onderwijssystemen. In afgelegen sites heeft het aanmoedigen van duurzame veranderingen in veilige gedragingen geleid tot aanzienlijk lagere ongevallencijfers. Ongeacht de werkomgeving bieden de beste programma's aanpasbare beloningen die voorzien in individuele behoeften en interesses.

Kom er meer over te weten in de Quality of Life Observer.

Wat is onze impact op Quality of Life?

Op basis van uitgebreide studies over de individuele perceptie van Quality of Life, gecombineerd met 50 jaar ervaring met klanten en medewerkers, heeft Sodexo zes dimensies van Quality of Life geïdentificeerd waarop onze diensten een reële en meetbare impact kunnen hebben.