On-site Services

We leveren deze diensten rechtstreeks in erg gevarieerde omgevingen waar gewerkt of verbleven wordt. We verzekeren het welzijn van personen in bedrijven, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in gevangenissen. We optimaliseren ook werkmethodes. We waken bovendien over de goede werking en de veiligheid van installaties.

Corporate Services

Een aangename werkomgeving maakt medewerkers doeltreffender. Sodexo bedenkt, ontwikkelt en levert diensten die de dagelijkse realiteit van de medewerkers vorm geeft en hun toelaat op het werk de beste prestaties te leveren.

Health Care

Overal ter wereld staan teams van Sodexo hun klanten bij om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. Onze diensten zijn speciaal ontworpen om het comfort en de veiligheid van de patiënten te verbeteren; ze dragen op die manier bij tot de goede reputatie van de zorginstelling.

Schools & Universities

We begeleiden kinderen, leerlingen en studenten bij hun ontwikkeling tot volwassene, van de basisschool tot de universiteit. Sodexo bevordert een gezonde levensstijl door een leef- en schoolomgeving te creëren die bevorderlijk is voor succes op school zodat ze hun objectieven kunnen behalen.

Seniors

Door de stijgende levensverwachting neemt het aantal senioren toe. Via aangepaste diensten en dagelijkse attenties waken we over hun welzijn ongeacht of ze in een gespecialiseerde instelling of thuis verblijven .

Government

Overal in de wereld zijn overheden op zoek naar manieren om recidive te voorkomen en de herintegratie van gedetineerden te bevorderen. Om daarbij te helpen ontwikkelt en levert Sodexo diensten aan strafinrichtingen op maat van de lokale behoeften. We bieden eveneens logistieke ondersteuning aan  het leger zodat zij zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Kerncijfers – Sodexo België


€ 430 miljoen omzet

4.000 medewerkers

1.200 sites

1 Belg op de 4 heeft dagelijks contact met Sodexo

70.000 klanten voor onze Benefits & Rewards Services