Evenwichtige voeding

Evenwichtige voeding

Tijdens de detentie vormen de maaltijden speciale momenten in het dagelijkse gevangenisritme. Een gevarieerde, evenwichtige voeding helpt de gedetineerden lichamelijk en geestelijk gezond te houden.

Fit blijven dankzij evenwichtige maaltijden

Onze teams streven ernaar de maaltijden om te toveren in momenten van ontspanning, waarbij ze rekening houden met een evenwichtige voeding die is aangepast aan het gevangenisleven. Dat houdt onder meer menu’s in die zijn aangepast aan de verschillende gewoonten, godsdiensten en nationaliteiten.

In sommige instellingen, zoals de gevangenis van Marche-en-Famenne, werken stagiairs die zijn gerekruteerd uit de gevangenisbevolking en getraind in hygiëne en voedselveiligheid, mee in alle stadia van de maaltijdbereiding. Hun deelname verbetert de manier waarop de medegevangenen deze dienst beleven.

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.