Ethiek

Ethiek

Sodexo zet zich in voor de bevordering van democratische waarden zoals de mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen.

Dit houdt meer bepaald in dat:

- wij uitsluitend werken in gevangenissen in democratische landen die de doodstraf niet toepassen;

- de doelstelling van de instelling waarmee wij samenwerken, consistent moet zijn met onze globale aanpak van het beheer van deze centra, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de herintegratie om de kans op recidive te voorkomen;

- onze medewerkers geen wapens dragen.

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.