Psychologische bijstand

Psychologische bijstand

Zingen, schrijven, schilderen, acteren … dit zijn allemaal activiteiten die de fantasie helpen ontwikkelen en de creativiteit gebruiken om het gevoel van eigenwaarde te vergroten, nieuwe vaardigheden bij zichzelf te ontdekken en de toekomst positiever in te zien.

 Vooruitgang dankzij kunst

Artistieke expressie kan een houvast zijn om zich aan vast te klampen. Door de eigen verbeelding en creativiteit de vrije loop te laten, leert men zich uit te drukken en zichzelf te ontdekken. Zo moedigen onze opleidingsprogramma’s iedereen aan om zich bewust te leren worden van asociaal gedrag en de grenzen van aanvaardbaar gedrag te bepalen.

Het programma Reflex dat Sodexo gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, is hier een voorbeeld van. Met dit programma leert men zich positief te uiten en de creativiteit te gebruiken om zijn eigen levenskeuzes te maken. Door thema’s als verslaving of discriminatie te verkennen door middel van theater, schrijven of muziek, worden gedetineerden zich bewust van hoe hun stemmingen en acties het dagdagelijkse leven beïnvloeden.

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.