Technisch onderhoud

Technisch onderhoud

In elk van de door ons beheerde instellingen is een diensthoofd verantwoordelijk voor alle onderhoudsdiensten. Hij staat borg voor de toepassing van de kwaliteitszorg van Sodexo die wordt gemeten met indicatoren die in overleg met het gevangeniswezen zijn opgesteld.

Gespecialiseerde en polyvalente teams

Onze teams zijn zo georganiseerd dat ze 24 uur op 24, 7 dagen op 7 kunnen inspringen, dankzij een wachtdienst. Gespecialiseerde technici zorgen zelfstandig voor het preventief, correctief en curatief onderhoud van de voorzieningen en de apparatuur (elektrisch en elektrotechnische apparatuur, klimaat, koeling, beveiliging, verwarming enz.). Zij kunnen ook onderhoudsdiensten uitvoeren die geclassificeerd zijn als “gevoelig”, eventueel met de hulp van externe partners.

Om de herintegratie van gedetineerden te vergemakkelijken, kan ook elke technicus gedetineerden begeleiden in het kader van een mentorschap.

Contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op via onderstaande link.