Gemengde teams presteren beter

Published on : 12-1-20
 • Cijfers liegen niet! Bij Sodexo is 54% van alle personeelsleden een vrouw en we hebben besloten dat onze leidinggevenden tegen 2025 minstens voor 40% uit vrouwen moeten bestaan. Hoe gaan wij dit aanpakken?

  Gendergelijkheid is bij Sodexo niet zomaar een “nice to have”. Al in 2007 waren wij één van de eerste bedrijven die van de minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansen het label Gelijkheid & Diversiteit ontvingen.

  Wij zijn er ook van overtuigd dat teams met een mooi evenwicht tussen mannen en vrouwen beter functioneren. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de cijfers van onze indicatoren te kijken, inzake prestaties, inzet en absenteïsme.

  Voordelen van gemengde teams

  Een 40 tot 60% vrouw-manverhouding levert veel op:

  + 13% organische groei

  + 4 extra punten qua inzet van de medewerkers

  + 23% winst

  + 5% merkbekendheid

  + 12% klantenretentie

  Alle twijfel of gemengde teams echt performanter zijn, is daarmee weggenomen. Momenteel is 54% van al onze personeelsleden een vrouw. Op 100 managers zijn er bij ons 36 vrouwen en 64 mannen en we doen hard ons best voor een 40/60-verhouding in 2025. In ons directiecomité is gendergelijkheid al een feit: 6 vrouwen en 7 mannen.

  “Gender quality”-actieplan

  We hebben al eerder maatregelen genomen om onze genderdoelstellingen te bereiken. Vrouwen en mannen ontvangen hetzelfde loon en genieten dezelfde voordelen. Elke vacature staat open voor vrouwen en mannen, zonder onderscheid.

  In overleg met de het personeel hebben we een “Gender Equality”-actieplan uitgewerkt, met de volgende onderdelen:

  • Aanwerving: onze recruiters kregen een opleiding gendergelijkheid om ze te wijzen op het belang van dit thema.
  • Opleiding: Wij bevorderen de interne mobiliteit van talentvolle vrouwen en ontwikkelen individuele actieplannen voor medewerksters die een beroepsopleidingstraject hebben afgelegd.
  • Talent management: Wij sporen proactief vrouwen met een evolutiepotentieel op.

  Steeds diverser

  Sodexo zet niet alleen in op specifieke programma’s voor een beter genderevenwicht, maar bevordert ook diversiteit en inclusie in het algemeen. We moeten het talent van alle medewerkers kansen geven en verder kijken dan de verschillen. 50-plussers, mensen met een handicap, multiculturele teams, LGBTQ+-medewerkers, … diversiteit is onze sterkte!

  Michel Croisé, President Sodexo België – Luxemburg, verwoordt het zo: “Diversiteit verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers, omdat ze merken dat hun ­bedrijf niemand uitsluit op basis van geslacht, godsdienst, uiterlijk, ras, enz.”

  Contacteer ons Delen en andere acties