Sodexo Group heeft aangekondigd dat ze haar engagement om de welzijnsnormen voor het houden van vleeskuikens in Europa zal versterken. Dit naast de al bestaande afspraken ter verbetering van dierenwelzijn.

Tegen 2026 wil Sodexo er zeker van zijn dat 100% van het kippenvlees in haar Europese toeleveringsketen voldoet aan de volgende Europese normen van de Kippenverbintenis, in samenwerking met haar leveranciers:

  1. Blijvend voldoen aan alle Europese wetten en voorschriften voor dierenwelzijn, ongeacht het land van productie.
  2. Hanteren van een maximale bezettingsdichtheid van 30 kg / m2 of minder. Uitdunnen van de kippenpopulaties wordt ontmoedigd en indien het wordt toegepast dan maximaal één keer per populatie.
  3. Het gebruik van kippenrassen die een beter welzijn kennen en die voldoen aan de criteria van het RSPCA-Broiler Breed Welfare Assessment Protocol inzake de beoordeling van het welzijn van kippen.
  4. Hogere kippenfoknormen voor het kippenmilieu invoeren, met inbegrip van de normen voor natuurlijk licht en milieuverrijking.
  5. Gebruik gecontroleerde atmosferische bedwelming (gebruik van inerte gassen of meerfasige systemen), of een andere effectieve electronarcosis-techniek waarbij geen levende kippen bij het slachten worden opgehangen.
  6. Aantonen van de naleving van de bovenstaande normen door middel van externe audits en jaarlijkse openbare rapportages.

Sodexo’s Animal Welfare Position Paper (FR / ENG) geeft meer details over dit commitment.

Sodexo koopt en serveert voedingsproducten afkomstig van dieren, en hoewel we niet direct betrokken zijn bij het grootbrengen, houden, transporteren of verwerken van dieren, delen we de verantwoordelijkheid voor dieren in de gehele keten.

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van een duurzame keten, naast voedselveiligheid, voedselzekerheid, goede omgang met milieu & natuur, fundamentele rechten voor werknemers en economische levensvatbaarheid. Sodexo was een van de oprichters van de Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), ‘s-werelds eerste initiatief dat gericht is op het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd, geleid door de voedingsindustrie. Het verbeteren van het welzijn van vleeskuikens is een van de hoofdprioriteiten van de coalitie.

Klanten kiezen voor Sodexo omdat we zorg en aandacht hebben voor de maaltijden die we bereiden, de ingrediënten die we gebruiken, de mensen die we in dienst hebben en de klanten, gasten en servicegebruikers die we van dienst zijn.

Download hier het persbericht.

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties