• Bijna 30% minder arbeidsongevallen sinds 2021
  • Steeds meer plantaardige aankopen en een 'zero waste'-aanpak om koolstofvoetafdruk tegen 2025 met 50% te verminderen
  • Streven naar meer gendergelijkheid in de managementfuncties


Brussel, 7 maart 2023 – Sodexo presenteert vandaag de tweede editie van haar Corporate Responsibility Rapport. De verbintenissen en doelstellingen van Sodexo zijn formeel vastgelegd in de 'Better Tomorrow 2025'- road map op basis van drie pijlers die elkaar aanvullen: mensen, lokale gemeenschappen en milieu. Deze tweede editie is een goede gelegenheid om de balans op te maken van de ingevoerde programma's en de toekomstige ambities van de onderneming.
 

30% minder arbeidsongevallen

Sodexo heeft in België diverse acties ondernomen om de veiligheid van haar medewerkers te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het veralgemeende gebruik van de 'Toolbox Veiligheid' en aanverwante infofiches. Daardoor is het aantal ongevallen met werkverlet sinds 2021 met 30% gedaald.
 

CO2-uitstoot met 50% verminderen tegen 2025 en met 70% tegen 2030

In lijn met de Europese Green Deal die van Europa het eerste koolstofneutrale continent wil maken tegen 2050, heeft het bedrijf samen met haar klanten een aantal acties opgezet zoals de strijd tegen voedselverspilling, een verantwoord energiebeheer en de bevordering van lokale producten.
 

Meer plantaardige ingrediënten

In 2022 bestaan de aankopen al voor 55% uit plantaardige producten, maar de ambities houden daar niet op. De onderneming streeft naar 70% plantaardige ingrediënten tegen 2025. Het actieplan om dat te verwezenlijken bestaat uit 3 stappen:

  • Minder vlees om het gebruik van dierlijke eiwitten te verminderen, maar er tegelijk voor zorgen dat aan de voedingsbehoeften van elke doelgroep wordt voldaan
  • Een meer verantwoorde keuze van vleessoorten
  • Een groter aandeel producten van plantaardige oorsprong in de menu's en meer vegetarische en veganistische opties


Het WasteWatch-programma om verspilling tegen te gaan

Bijna een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild. Om daar iets aan te doen heeft Sodexo zich geëngageerd de voedselverspilling in haar keukens tegen 2025 met 50% te verminderen. Daartoe werd in 2019 het programma WasteWatch by Leanpath ingevoerd dat elke gram afval dagelijks meet en analyseert. In 2022 gebruiken 176 sites van Sodexo WasteWatch en de voedselverspilling is er met 44% verminderd (pre-consumer). In 2022 zorgt dit programma voor:

  • 232.000 kg gewogen voedsel
  • 932 ton vermeden CO2
  • 13.813 kg voedselgiften


Labels Good Food & 'Cantines Durables'

Door de ontwikkeling van werkinstrumenten om restaurants te helpen bij het nakomen en handhaven van hun duurzaamheidsengagementen, konden al 12 Sodexo-restaurants (alle sectoren samen) het label 'Good Food' en 'Cantines Durables' behalen. Deze door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest toegekende labels hebben een geldigheidsduur van drie jaar en omvatten criteria zoals een minimumpercentage seizoensproducten en kennis van de herkomst van fruit en groenten, het aanbieden van vegetarische alternatieven, het meten van voedselverspilling en nog veel meer. Sodexo wil steeds meer klanten begeleiden in hun aanpak om deze labels te behalen.


Diversiteit en inclusie

Respect, de aanvaarding van alle verschillen en de bestrijding van elke discriminatie (cultuur, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteit) blijven centraal staan in het engagement. Dit beleid omvat specifieke opleidingen ter bestrijding van discriminatie, programma's ter bevordering van inclusie en samenwerkingen met gespecialiseerde organisaties.

De ploegen op het terrein bestaan vandaag vooral uit vrouwen en Sodexo België wil de aanwezigheid van vrouwen in managementfuncties versterken om tegen 2025 een pariteit van 40/60 te bereiken. Het Directiecomité van Sodexo bestaat uit 4 vrouwen en 6 mannen.

Lees het volledige rapport hier: Corporate Responsibility Report 2022

 

Persverantwoordelijke

 

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties