Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2020, voorgezeten door Sophie Bellon, heeft de Raad van Bestuur de Geconsolideerde en Vennootschappelijke rekeningen afgesloten voor het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020.

  • Fiscaal 2020 Organische omzetgroei van -12%, waarvan +3,2% in het eerste semester en -27,5% in het tweede semester.
  • Beter dan verwachte organische groei in het vierde kwartaal met -24,9% ten opzichte van hypotheses van -27%.
  • H2 Onderliggende bedrijfswinst doorstroming van 21,2%, tegen constante tarieven, binnen de verwachte marge
  • Sterke H2-positief - Vrije cashflow ondanks de crisis

 


Download het volledige persbericht:

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties