Op vrijdag 28 augustus heeft de directie van Sodexo Belgium een Bijzondere Ondernemingsraad bijeengeroepen. De informatie- en raadplegingsprocedure met de sociale partners in het kader van het collectief ontslag - de zogenaamde wet-Renault - werd opgestart.  Ter gelegenheid hiervan zijn de sociale partners op de hoogte gebracht van ons voornemen om ons personeelsbestand met bijna 380 personen af te slanken als gevolg van de gezondheidscrisis waarmee we sinds maart te kampen hebben.


Download het volledige persbericht:

 

Contact 

Hilde Eygemans
Tel: +32 2 679 12 17
E-mail: Hilde.Eygemans@sodexo.com

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties