• Autonome omzetgroei van +17,5%

 • Activiteit bereikt 95% van zijn pre-Covid niveau

 • Goede beheersing van de inflatie in het kwartaal

Omzet van het eerste kwartaal van het begrotingsjaar 2021-2022

Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2020-2021

Sophie Bellon, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Interim CEO van Sodexo, lichtte toe :


"Het herstel in het eerste kwartaal was sterk, en de Groep bereikte 95% van het niveau van voor de Covid. Benefits & Rewards, Health Care & Seniors, Schools en Facilities Management services liggen nu ruim boven hun niveau van vóór de Covid, terwijl Sports & Leisure, Universities en Corporate Services een sterke verbetering laten zien. Het herstel versnelt in de Foodservices.

Alle regio's dragen bij tot deze groei, vooral Noord-Amerika. Wij hebben nieuwe contracten gesloten met een innovatief aanbod om onze klanten te helpen consumenten terug te brengen naar de site met meer flexibele diensten.

Ons bedrijfsmodel stelt ons in staat de inflatie geleidelijk aan onze klanten door te berekenen. De "cost plus"-contracten, de onderhandelingen met onze klanten en al onze maatregelen om de gevolgen te verzachten, helpen ons ook om de inflatie te compenseren.

Terwijl momenteel in vele landen nieuwe en meer restrictieve gezondheidsmaatregelen ten uitvoer worden gelegd om de Omicron-variant in te dammen, zijn onze teams ter plaatse volledig gemobiliseerd om de passende actieplannen uit te voeren. Het is nog te vroeg om het mogelijke effect van deze maatregelen op onze prognoses in te schatten. In dit stadium houden wij vast aan onze jaarlijkse prognoses en blijven wij erop vertrouwen dat het herstel zal aanhouden."

Hoogtepunten van de periode

 • De geconsolideerde omzet voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2021-2022 bedraagt 5,3 miljard euro, een stijging met 18,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. De bijdrage van verwervingen na afstotingen bedroeg -0,9%, meer dan gecompenseerd door een wisselkoerseffect van +2,1%. De organische groei bedroeg dan ook +17,5%.

 • De organische groei van de inkomsten van On-site Services bedroeg +17,9%. Het aanhoudende herstel is zichtbaar in alle segmenten, geografische gebieden en diensten. De segmenten Gezondheidszorg & Senioren en Scholen liggen nu ruim boven het niveau van vóór de invoering van de Covid, op respectievelijk 105% en 104% van de voor valuta's gecorrigeerde inkomsten voor boekjaar 2018-2019. De segmenten Corporate Services, Sport & Leisure en Universiteiten zijn in het afgelopen kwartaal sterk gegroeid doordat werknemers naar hun kantoren zijn teruggekeerd, studenten naar hun universiteiten zijn teruggekeerd en stadions en congrescentra weer open zijn gegaan. Als gevolg daarvan herstelden ook Food & Beverage Services zich sterk in het kwartaal, en bereikten 83% van het niveau van boekjaar 2018/19. 

 • Benefits & Rewards Services groeide ook opnieuw en bereikte 107% van het niveau van 2018-2019. De autonome omzetgroei bedroeg +7,0%. Europa, de VS en Azië stijgen met +6,9%, nu ruim boven het niveau van 2018-2019. Latijns-Amerika stijgt met +7,3%, met een sterk herstel vooral in Brazilië.

 • In het eerste kwartaal versterkte Sodexo zijn engagement om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

  • In oktober 2021 onthulde Sodexo in het Verenigd Koninkrijk & Ierland zijn routekaart om koolstofneutraliteit en decarbonisatie van zijn activiteiten te bereiken. Nu de doelstelling van de Groep om de koolstofuitstoot tegen 2025 met 34% te verminderen (basis 2017) al is overtroffen, heeft de regio haar volgende stappen gezet:

   • tegen 2025 koolstofneutraal te zijn in haar directe activiteiten

   • Vermindering van de koolstofemissies voor de scopes 1, 2 en 3 met 55% tegen 2030

   • De activiteiten in het VK en Ierland koolstofvrij maken, met een vermindering met 90% van alle koolstofemissies van alle drie de toepassingsgebieden tegen 2045.

 • Opnieuw werden de verbintenissen van Sodexo erkend door de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021, waardoor Sodexo voor het 17e opeenvolgende jaar tot de leiders in zijn sector behoort. 

Vooruitblik

Het sterke herstel in het eerste kwartaal is een solide start van het jaar, met een organische groei aan de bovenkant van de bandbreedte. Voor Omicron is het nog te vroeg om te beoordelen of de recente gezondheidsmaatregelen van de regeringen al dan niet een significante impact zullen hebben op de activiteiten. Daarom handhaven wij in dit stadium, zonder rekening te houden met het mogelijke effect van wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving, onze jaarlijkse richtlijn als volgt: 

 • Verwachte organische groei voor het boekjaar 2021-2022 tussen +15 en +18%. 

 • Operationele marge voor het boekjaar 2021-2022 dicht bij 5%, tegen constante wisselkoersen.

Op langere termijn verwachten wij dat On-site Services het niveau van vóór de crisis zal overtreffen en dat Benefits & Rewards sneller zal presteren naarmate de crisis wegebt. De doelstelling van de Groep is snel terug te keren naar een gestage en aanhoudende groei en het niveau van de operationele marge van vóór Covid te overtreffen. De versnelde groei in Noord-Amerika, de invoering van nieuwe cateringmodellen, een actiever portefeuillebeheer, een efficiëntere organisatie en de structurele verlaging van de verkoop- en algemene administratie zullen hiertoe bijdragen.


Om het volledige persbericht te lezen, kunt u de PDF downloaden:

Het persbericht en de presentatie zullen beschikbaar zijn op de website van de Groep www.sodexo.com in de rubrieken "Laatste nieuws" onder "Financiële resultaten".

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties