Tijdens de vergadering van 31 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur, voorgezeten door Sophie Bellon, de geconsolideerde financiële staten voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2022, dat eindigt op 28 februari 2022, goedgekeurd.

 • Omzetgroei van +19,4% ondanks Omicron, organische groei van +16,7
 • Bedrijfsresultaat verdubbeld tot 5,2% marge, een stijging met 210 basispunten
 • Prognoses voor het jaar 2022
  • Organische groei rond de onderkant van de bandbreedte van +15% tot +18%
  • Operationele marge dicht bij 5% bij constante wisselkoersen

Financiële resultaten in H1 2022 

Chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2021-2022

Sophie Bellon, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van Sodexo, zei :

"De omzetgroei en de margeverhoging waren sterk in het eerste halfjaar. Deze prestatie weerspiegelt een solide herstel in Education, Corporate Services en Sports & Leisure. Omicron beïnvloedde het herstel in het tweede kwartaal, maar sinds eind februari is het momentum verbeterd. 

Wij hebben het GET-efficiëntieprogramma voltooid, met betere resultaten dan verwacht. De teams zijn gemobiliseerd om maatregelen ten uitvoer te leggen om de stijging van de inflatie af te remmen: indexering, onderhandelingen met de klanten, productiviteit, productvervanging. Deze maatregelen leidden tot een verbetering van onze operationele marge met 210 basispunten tot 5,2%.

Sinds oktober 2021 hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze strategische prioriteiten. De operationele uitvoering en de verkoopontwikkeling verbeteren in de VS. In onze belangrijkste regio's wordt een nieuw restaurantaanbod gelanceerd. Onze afstotingen en overnames zijn volledig in lijn met onze bedrijfsportfolio-strategie. De overdracht van het beheer van de segmenten Schools en Government-diensten naar het lokale niveau is een eerste stap in de vereenvoudiging van onze organisatie. 

Voor de tweede helft van het jaar hebben wij vertrouwen in de voortdurende terugkeer van de persoonlijke medewerkers en in het herstel van de sport- en culturele evenementen. Het klimaat blijft echter onzeker door de lokale heropleving van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne. Wij hebben er vertrouwen in dat wij de inflatoire druk op de marges voor dit jaar kunnen beheersen. De wisselkoerseffecten zouden ook in de tweede helft van het jaar gunstig moeten zijn, maar wij verwachten dat de autonome omzetgroei rond de ondergrens van de in oktober 2021 meegedeelde marge zal liggen. 

Onze teams zijn gemobiliseerd om deze uitdagingen aan te gaan en ik dank hen hartelijk voor hun uitstekende inzet voor onze klanten en leveranciers. Wij blijven vertrouwen in ons vermogen om onze activiteiten te laten groeien."

Hoogtepunten van de periode

 • De omzet van de Groep bedroeg 10.262 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2022, een stijging van +19,4%, met een sterk herstel in de segmenten die het meest door Covid werden getroffen. Het wisselkoerseffect was met +3,5% sterk als gevolg van de versterking van al onze belangrijkste valuta's ten opzichte van de euro. De bijdrage van verwervingen na afstotingen was -0,8% als gevolg van de verkoop van bedrijven in het kader van het portefeuillebeheerprogramma. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten van de Groep organiek gegroeid met +16,7% en bereikten zij 95% van het niveau van vóór de invoering van Covid. 
 • De organische groei van de inkomsten van On-site Services bedroeg +17,0%, met een bijzonder sterk eerste kwartaal van +17,9% en een tweede kwartaal van +16,1%, onder invloed van Omicron. Het herstel was solide, waarbij het eerste kwartaal eindigde op 95% van het niveau van vóór de Covid, maar in het tweede kwartaal licht daalde tot 94% als gevolg van Omicron. De belangrijkste elementen van het halfjaar zijn de volgende:
  • De organische groei in Business & Administrations bedroeg +19,5%. Dit weerspiegelt een sterk herstel bij Corporate Services, die in het tweede kwartaal dankzij een geleidelijke en gestage heropleving van de activiteiten terugkeerde tot 89% van het niveau van voor de crisis. Ook Sports & Leisure is weer opgeveerd tot 61%, dankzij het aanzienlijke herstel van het aantal evenementen. De segmenten Energy & Resources en Government & Agencies blijven sterk.
  • In Healthcare & Seniors bedroeg de organische groei +5,0%, met een stijging in het eerste kwartaal met +7,4% en een stijging in het tweede kwartaal met +2,5%, als gevolg van een minder gunstige vergelijkingsbasis in Europa, met name door het hoge activiteitsniveau van het Testing Centers-contract in het VK vorig jaar.
  • In Education bedroeg de organische groei +29,5%. Hoewel het herstel van de Noord-Amerikaanse universiteiten gedurende de hele periode zeer sterk was, had Omicron in het tweede kwartaal een impact op de groei van de scholen in Noord-Amerika en Europa. Het segment Education bereikte in het tweede kwartaal 88% van het niveau van vóór Covid, tegen 92% in het eerste kwartaal, mede onder invloed van de beëindiging van het contract met de Chicago Public Schools.
 • Belangrijke prestatie-indicatoren voor de eerste helft van 2022:
  • De klantenbinding steeg met 60 basispunten tot 98,1% en verbeterde in alle regio's en segmenten.
  • De bedrijfsontwikkeling steeg met 90 basispunten tot 3,7%, met verbeteringen in vele regio's, waaronder Noord-Amerika. De toename van de nieuwe activiteiten ging gepaard met een voortdurende discipline, met name ten aanzien van de verwachte stijging van de handtekeningen ging gepaard met een voortdurende discipline, met name wat de gemiddelde verwachte brutomarge betreft, die met +80 basispunten is gestegen.
  • De groei van de verkopen in bestaande vestigingen herstelde zich sterk tot +19,8%, waarbij het volumeherstel werd ondersteund door een sterke verkoop van bijkomende diensten in vele segmenten en regio's.
 • De organische omzetgroei van Benefits & Rewards bedroeg +9,3%, met een sterke stijging van Employee Benefits met +14,5%. De versnelling in het tweede kwartaal is zowel zichtbaar in de regio Europa, de VS en Azië als in Latijns-Amerika, waar Brazilië opnieuw een groei met dubbele cijfers liet optekenen.
 • De operationele marge bedroeg 5,2%, een stijging met 210 basispunten in vergelijking met het eerste halfjaar van FY2021. Deze aanzienlijke verbetering van de prestaties is het resultaat van het sterke herstel van de volumes, de voltooiing van het GET-efficiëntieprogramma met beter dan verwachte resultaten, en de talrijke maatregelen om de inflatie te matigen door indexering, heronderhandeling van contracten en productiviteit.
 • Andere bedrijfskosten (netto) bleven beperkt tot €1 miljoen in H1 2022, waarbij de herstructureringskosten terugvielen tot €3 miljoen en winsten op de verkoop van activa de verliezen in het algemeen compenseerden. 128 miljoen in het voorgaande jaar.
 • Het effectieve belastingtarief bedroeg 28,3%, terug naar een meer regelmatig niveau onder 30%.
 • De nettowinst toerekenbaar aan de Groep is aanzienlijk gestegen tot €337 miljoen, tegen €33 miljoen in de eerste helft van het voorgaande jaar. De winst per aandeel (WPA) is aldus vertienvoudigd tot 2,30 euro, tegen 0,23 euro voor dezelfde periode in 2021. De aangepaste nettowinst steeg met 164,8% tot €339 miljoen, tegen €128 miljoen in de eerste helft van 2021.
 • De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg -75 miljoen euro in de eerste helft van 2022, tegenover +237 miljoen euro voor dezelfde periode in 2021. In het voorgaande jaar werd geprofiteerd van uitstel van betaling voor herstructureringskosten en van door regeringen toegestane betalingsachterstanden. De prestaties van dit jaar worden beïnvloed door het einde van dezelfde betalingsachterstand en uitbetalingen van herstructureringskosten, alsook door de terugbetaling van de Olympische gastvrijheidspakketten in Tokio en een eenmalige bijdrage aan de Britse pensioenfondsen. De kasstroom uit recurrente activiteiten bedroeg € 182 miljoen, na een aanzienlijke stijging van de investeringsuitgaven tot € 159 miljoen, of 1,5% van de inkomsten, ten opzichte van het uitzonderlijk lage niveau van € 86 miljoen, of 0,9% van de inkomsten, in H1 2021.
 • De nettoschuld stijgt van EUR 1,7 miljard tot EUR 2,0 miljard op 28 februari 2022. De schuldquote2 blijft echter stabiel op 56%. Dankzij de aanzienlijke verbetering van de EBITDA is de nettoschuldratio teruggebracht tot 1,8x, tegen 3,8x aan het einde van het eerste halfjaar van 2021. 
 • Opnieuw worden onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen extern erkend:
  • Sodexo behaalt voor de 15e opeenvolgende keer een score van 100 in de jaarlijkse enquête van de Human Rights Campaign Foundation over LGBTQ+-gelijkheid op de werkplek.
  • Sodexo stond op de eerste plaats in de Foodservices-sector in de inaugurele Food and Agriculture-benchmark van de World Benchmarking Alliance (WBA), die de prestaties van de 350 invloedrijkste bedrijven in de sector beoordeelt op het vlak van hun bijdrage tot een duurzamer voedselsysteem.
  • In februari 2022 werd Sodexo door het CDP erkend als Supplier Engagement Leader, waarmee we in de top 8% staan van bedrijven die milieurisico's in hun toeleveringsketen meten en verminderen.
 • Strategische prioriteiten
  • De groei in de VS stimuleren:  
   • Het verkoopmomentum neemt toe met een robuuste ontwikkeling, een toename van de actieve pijplijn, die het verkoopmomentum in de tweede helft van het jaar moet ondersteunen, alsook een sterke klantenbinding. Het aantal nieuwe outsourcingcontracten neemt toe en bedraagt nu ongeveer 40% van de eerste helft van het jaar.
   • De investeringen in marketing en verkoop worden voortgezet met de aanwerving van nieuwe sales executives en de recente lancering van een nieuw digitaal opleidingsprogramma.
   • Er is een specifiek incentive- en vergoedingsprogramma op lange termijn ingevoerd voor het Noord-Amerikaanse managementteam om de collectieve en individuele verantwoordelijkheid te versterken.
  • De transformatie van het food-model versnellen:
   • De grootschalige roll-out van On-site Services merken en aanbod wordt versneld met de ontwikkeling van The Good Eating Company in de VS en nieuwe contractwinsten in de nieuwe technologie en financiële sectoren voor Nourish, Fooditude en The Good Eating Company.
   • Wij ontwikkelen partnerschappen met topmerken, zoals het exclusieve 10-jarige partnerschap met ForFive Coffee, een premium koffie- en restaurantbedrijf gevestigd in New York.
   • Ook de digitalisering van de consumentenervaring vordert. In China maken we gebruik van Meican's online bestelmogelijkheden, mobiele applicaties en slimme diensten om het restaurantaanbod te verbeteren en nieuwe contracten te sluiten met kleinere klanten. We hebben ook een overeenkomst gesloten om de Kiwibot-vloot tegen het einde van het jaar uit te breiden tot 50 Amerikaanse universiteiten.
   • Wij transformeren geleidelijk de productie en logistiek: met onze nieuwe off-site keukens voor merken als Fooditude, Nourish, Frontline Food Services, maar ook met onze nieuwe centrale productie-eenheden in Boston of Beijing.
  • Onze activiteitenportefeuille actiever beheren:
   • In de verslagperiode zijn een aantal overnames en strategische investeringen gedaan:
    • Om het aanbod van nieuwe cateringmodellen uit te breiden, hebben wij Frontline Food Services in Noord-Amerika overgenomen en ons belang in Meican in China vergroot.
    • Om onze Entegra-activiteiten in Europa te versterken, werden in Europa twee investeringen gedaan.
    • Om ons aanbod met toegevoegde waarde in de gezondheidszorg te verbeteren, werd in China een bedrijf voor technisch faciliteitenbeheer overgenomen.
   • Ook het afstoten van niet-strategische activiteiten en regio's is in het eerste halfjaar versneld. In On-site Services werden de dochteronderneming in Marokko, de niet-kernactiviteiten in Australië en Tsjechië en Le Lido in Frankrijk afgestoten. Benefits & Reward Services heeft zijn activiteiten in Rusland afgestoten, evenals de sportkaarten in Roemenië en Spanje. De activiteiten Childcare en On-site Services in Congo werden in maart verkocht. Als gevolg daarvan heeft de Groep nu zijn wereldwijde geografische aanwezigheid teruggebracht tot 55 landen tegen eind februari 2022.
   • Verbetering van de organisatorische efficiëntie:
    • Het GET-efficiëntieprogramma werd met beter dan verwachte resultaten afgesloten: er werd 382 miljoen euro bespaard tegenover een streefcijfer van 350 miljoen euro en een besparing/kostenratio van 117% tegenover een oorspronkelijk streefcijfer van 100%.
    • De reorganisatie van de segmenten Government & Agencies en Education, die nu op regionaal niveau worden beheerd, heeft de organisatie vereenvoudigd en als gevolg daarvan zijn twee algemene directeursfuncties uit het Uitvoerend Comité geschrapt.
    • Binnen het Uitvoerend Comité is Annick de Vanssay, die sinds september 2021 waarnemend Directeur Human Resources was, benoemd tot Directeur Human Resources van de Groep, en Alexandra Serizay, voordien kabinetschef van Sophie Bellon, is benoemd tot Directeur Strategie van de Groep.
 • Oorlog in Oekraïne
  • Sodexo heeft geen activiteiten in Oekraïne.
  • Sodexo heeft een bescheiden aanwezigheid van On-site Services in Rusland, die minder dan 1% van de groepsinkomsten vertegenwoordigt. Wij volgen de situatie op de voet en overwegen op dit moment verschillende opties.
  • Sinds het begin van de oorlog heeft Sodexo hard gewerkt om de continuïteit van de dienstverlening aan zijn klanten te verzekeren, de veiligheid van zijn medewerkers te garanderen en steun te verlenen aan vluchtelingen in de landen die aan Oekraïne grenzen. De Sodexo Groep en Stop Hunger lanceerden een wereldwijd donatie-initiatief voor medewerkers van Sodexo met de steun van onze jarenlange partner, het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP). Het ingezamelde geld wordt gematcht door Sodexo en zal worden gebruikt om hulp te bieden aan vluchtelingen in de regio en aan mensen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne.

Uitkijk

De eerste helft van 2022 profiteerde van een sterk herstel na de crisis in Corporate Services, Sports & Leisure Education, maar werd ook beïnvloed door Delta en Omicron in het tweede kwartaal. Sinds eind februari is het momentum verbeterd. Het klimaat blijft echter onzeker. Wij zien lokale heroplevingen van Covid-19, verschillende contracten in Rusland die niet zullen worden uitgevoerd en de testcentra in het VK zijn vroeger gesloten dan verwacht. 

In dit verband verwachten wij : 

 • De autonome omzetgroei voor FY2022 zal rond de onderaan van de in oktober 2021 meegedeelde marge van +15% tot +18% liggen.

De wisselkoersen dragen bij tot de groei in het eerste halfjaar en bij de huidige koersen zouden zij ook in het tweede halfjaar gunstig voor ons moeten zijn.

Onze teams hebben de marges in het eerste halfjaar met succes beheerd en zijn sterk gericht op het compenseren van onzekerheden, waaronder extra inflatie als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne.

Als gevolg daarvan handhaven wij onze prognose voor :

 • De operationele marge voor het jaar 2022 bedraagt bijna 5% bij constante wisselkoersen. 

Om het volledige persbericht te lezen, kunt u de PDF downloaden:

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties