Tijdens de vergadering van 15 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur beslist om zijn huidige voorzitter, Sophie Bellon, te benoemen tot Chief Executive Officer van Sodexo, een functie die zij sinds 1 oktober 2021 op interim-basis bekleedt.

De Raad van Bestuur betuigt zijn volledige steun aan Sophie Bellon, die de overgangsfase van de voorbije maanden met succes heeft geleid. De Raad is van mening dat zij de meest geschikte persoon is om de Groep door deze nieuwe fase in zijn geschiedenis te leiden. Haar grondige kennis van de activiteiten van de Groep, waar ze in 1994 in dienst trad, wordt door de Raad als een belangrijke troef beschouwd.

De Raad van Bestuur stelt vast dat er een zeer sterke dynamiek is rond de prioriteiten die Sophie Bellon heeft gesteld om het concurrentievermogen van Sodexo te versterken en de transformatie te versnellen.

Bovendien zijn de werkzaamheden en de beslissingen in verband met de strategische richting van Sodexo de voorbije maanden geïntensifieerd. Meer bepaald heeft de Raad van Bestuur een project gelanceerd om de activiteit Benefits & Rewards Services te ontwikkelen en autonomer te maken, wat zou leiden tot een specifiek bestuur ervan, terwijl het toch onder de controle van Sodexo zou blijven.

Deze factoren sterken de Raad van Bestuur in zijn overtuiging van de noodzaak van een perfecte afstemming tussen de definitie en de uitvoering van de strategie, op een moment dat de versnelling van de transformatie van Sodexo met name snelheid en wendbaarheid vereist in de besluitvormingsprocessen van de onderneming. In deze context was de Raad van Bestuur, ondanks de kwaliteit van de kandidaten die in het kader van dit zoekproces werden geëvalueerd, van mening dat de aanwerving van een externe persoonlijkheid de dynamiek definitief zou afremmen. 

Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om de huidige bestuursstructuur te behouden en de overgangsperiode vanaf 1 maart 2022 te beëindigen. Sophie Bellon, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal dus de functie van Chief Executive Officer van Sodexo blijven uitoefenen.  

De Raad van Bestuur, waarin een meerderheid van onafhankelijke bestuurders zetelt, heeft ook beslist om Luc Messier, bestuurder van Sodexo sinds januari 2020, te benoemen tot onafhankelijk Lead Director. Zijn belangrijkste opdracht zal erin bestaan te waken over een goed bestuur van de onderneming.

Sophie Bellon, Chief Executive Officer van Sodexo, zei: "Ik wil de Raad van Bestuur van Sodexo bedanken voor de steun die het mij heeft gegeven. Ik zal blijven vertrouwen op de vaardigheden en diversiteit van de leden van de Raad, evenals op de inzet en expertise van het Executive Committee en onze teams om de transformatie van Sodexo te versnellen en haar concurrentievermogen te versterken. De principes die mijn acties zullen leiden, zijn trouw aan de waarden van Sodexo, ondernemingszin, evenals efficiëntie en snelheid van uitvoering. Meer dan ooit ben ik vastbesloten om het groeipad van Sodexo, dat sinds de oprichting deel uitmaakt van het DNA van de Groep, nieuw leven in te blazen. Samen met mijn familie bevestigen wij ons engagement op lange termijn om de controle over Sodexo te behouden en zijn ontwikkeling te ondersteunen.

Luc Messier, Lead Director, zei: "Ik ben vereerd dat ik werd uitgenodigd om de rol van Lead Independent Director op mij te nemen en ik zal deze rol met vastberadenheid vervullen. Ik ben er, net als alle leden van de Raad, van overtuigd dat dit bestuursmodel het meest geschikt is voor deze fase in de ontwikkeling van de onderneming. Ik zal erop toezien dat het goed functioneert in het belang van de onderneming en van al haar aandeelhouders. De Raad van Bestuur is volledig overtuigd van de capaciteiten van Sophie Bellon om Sodexo te leiden op de weg naar rendabele en verantwoorde groei, dankzij haar uitgebreide kennis van de Groep, haar markten en haar klanten, haar ervaring en het vertrouwen dat de teams in haar stellen."

Biografie van Sophie Bellon

Sophie Bellon is sinds 2016 voorzitster van de Raad van Bestuur van Sodexo en fungeert sinds 1 oktober 2021 ook als interim Chief Executive Officer.

Sophie trad in 1994 toe tot het financiële team van Sodexo. In die hoedanigheid droeg ze bij tot de succesvolle integratie van Gardner Merchant in het Verenigd Koninkrijk en Marriott Management Services in de Verenigde Staten, twee strategische overnames die de internationale reikwijdte van Sodexo consolideerden en bijdroegen tot een tweevoudige verdubbeling van de inkomsten van de Groep. Na deze overnames werd Sophie in 2001 Head of Operational Management Control om de opvolging van de financiële prestaties van de verschillende filialen te verbeteren en te stroomlijnen. In 2005 werd ze benoemd tot Group Client Relations Director en droeg ze bij tot de aanzienlijke stijging van de klantenbinding. In 2008 werd Sophie Chief Executive Officer van de business unit Corporate Services voor Sodexo France. In 2010 werd ze ook hoofd van de Facilities Management-activiteiten in Frankrijk. In 2013 kreeg Sophie de algemene verantwoordelijkheid voor de strategie van Sodexo inzake Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. In datzelfde jaar werd ze benoemd tot vicevoorzitster van de Raad van Bestuur van Sodexo, waarvan ze sinds 1989 lid is.

Sophie is lid van de Raad van Bestuur van L'Oréal sinds 2015, van de AFEP (de Franse vereniging van privé-ondernemingen) sinds 2017 en van Catalyst sinds 2022.

Voor ze bij Sodexo aan de slag ging, werkte Sophie acht jaar in de Verenigde Staten.

Biografie van Luc Messier

Luc Messier begon zijn loopbaan als ingenieur en projectmanager bij Pomerleau. Hij trad in 1993 in dienst bij de Bouygues-groep als ingenieur, projectmanager in Hongkong en in Zuid-Afrika en werd later benoemd tot Chief Executive Officer van het filiaal van Bouygues dat bouwwerkzaamheden in Hongkong uitvoerde.

In 2003 trad hij in dienst bij Technip als Chief Operating Officer en werd vervolgens benoemd tot President en Chief Executive Officer van Technip Offshore Inc. voordat hij werd benoemd tot President en Chief Executive Officer van Technip USA.

Tussen 2007 en 2015 was hij Senior Vice President bij ConocoPhillips, waar hij verantwoordelijk was voor projecten, luchtvaart en inkoop.

Sinds 2015 is hij President van Reus Technologies LLC, een technologie-ontwikkelingsbedrijf dat voornamelijk optreedt als een angel-investeerder in nieuwe technologische, gerichte ventures.

Luc Messiers heeft de dubbele nationaliteit, de Canadese en de Amerikaanse. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Sodexo sinds 21 januari 2020 en is lid van het Benoemingscomité.

Luc Messier is ook lid van de Raad van Bestuur van Bird en van Greenfield Holdings.

 

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties