Gendergelijkheid is een zaak van iedereen

Published on : 7-3-22
 • Op 8 maart is het de Internationale dag van de rechten van de vrouw.  Bij Sodexo profiteren we ervan om op deze dag enkele van onze medewerkers in de kijker te plaatsen, alsook om het gesprek aan te gaan waarom de rol van vrouwen op het werk niet altijd evident is. 

  Sophie Bellon"Wij geloven dat genderdiversiteit zowel creativiteit als innovatie bevordert en uiteindelijk de economische prestaties verbetert. Als vrouwen floreren, maakt dit bedrijven en de samenleving sterker en succesvoller." Sophie Bellon, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sodexo

  Gendergelijkheid : een business case 

  Gendergelijkheid op het werk heeft positieve effecten doorheen de hele organisatie. Vrouwen vertegenwoordigen 50% van de populatie maar slechts 37% van het bruto nationaal product komt van vrouwen. Dit wil zeggen dat er een enorme talentenpool onbenut gaat. Onderzoek naar de rol van gender in teams indiceert dat vrouwen sterker zijn in het lezen van niet-verbale signalen. Daaruit leiden de onderzoekers af dat vrouwen sterkere communicatieskills bezitten en dat groepen met vrouwen en mannen het beste kennis en skills combineren.

  Een inclusieve werkplek heeft neiging om minder personeel te zien vertrekken, wat een grote besparing is op vlak van recruteringen.  Voor commerciële organisaties biedt het ook een betere reflectie van hun klanten, die van alle mogelijke achtergronden kunnen komen.  Het loont dus om teams te hebben met een diversiteit aan genders, achtergronden en ethniciteiten. 

  En als laatste argument, de ‘bottom line’.  Volgens onderzoek door McKinsey hebben gender-diverse bedrijven 21% meer kans om hogere winstmagers te halen, en volgens een rapport door MSCI hebben bedrijven met vrouwen in de directie een hogere productiviteit. 

  Het ene bedrijf is het andere niet

  Desalniettemin onervinden vrouwen nog steeds heel wat belemmeringen op de arbeidsmarkt.  Zoals hiervoren aangegeven, zijn deze ongelijkheden niet enkel nadelig voor vrouwen maar ook voor de werkgever, die er alle belang bij heeft om de meest geschikte kandidaten te vinden.   

  Wist je dat ?

  • De werkzaamheidsgraad van vrouwen de laatste 20 jaar met 10 procentpunten is toegenomen, van 51,5% in 2000 tot 61,0% in 2020? 
  • De werkzaamheidsgraad van mannen de laatste jaren terug toeneemt, maar nog niet op hetzelfde niveau als 2000 ligt, namelijk 68,2% in 2020 tegenover 69,5% in 2000?
  • Een vrouw gemiddeld 9,2% minder per uur verdient dan een man?
  • 42,7% van de werkneemsters deeltijds werkt, terwijl dit bij mannen 12,6% is?
  • 33% van de ouderschapsverloven door mannen wordt opgenomen?
  • De loonkloof toeneemt naarmate vrouwen en mannen meer kinderen hebben?

  Bron: Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

  Gendergelijkheid in uw bedrijf

  Hoe kom tot meer gendergelijkheid in bedrijven ? Hieronder 👇 lees je meer over Sodexo’s aanpak voor genderdiversiteit, maar we beginnen met enkele simpele tips.  Volgens het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen begint het met zichzelf vragen te stellen : 

  Hoe wordt er met vrouwen en mannen omgegaan? Krijgen jonge vaders even gemakkelijk tijdskrediet als jonge moeders? Worden vrouwen in gelijke mate gestimuleerd om opleidingen te volgen? Wordt er bij interne vacatures automatisch naar een mannelijke kandidaat gezocht? Krijgen vrouwen even gemakkelijk extra voordelen als mannen? Wordt er gesproken in termen van vrouwen zijn zus en mannen zijn zo? Worden er denigrerende opmerkingen gemaakt over vrouwen? Is de positie van vrouwen in leidinggevende functies even vanzelfsprekend als die van hun mannelijke collega’s? Wordt het werk van vrouwen in gelijke mate gewaardeerd als dat van mannen? En wordt daar ook een gelijke verloning aan gekoppeld?

  Wil je verder onderzoeken hoe jouw bedrijf helemaal gendergelijk te maken, maak dan gebruik van deze databank goede praktijken voor ondernemingen. Hier vind je heel wat inspiratie, intiatieven, oplossingen en programma’s inzake gelijkekansenbeleid. 

  Gendergelijkheid voor een betere toekomst

  Sodexo's wereldwijde strategie voor evenwicht tussen mannen en vrouwen is een belangrijke drijfveer om ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen gelijke toegang hebben tot groei en kansen op de werkvloer en in gemeenschappen. Sinds 2009 is SoTogether, Sodexo's wereldwijde adviesraad voor gender, bestaande uit 26 actieve leden, 10 alumni en 5 medewerkers van 20 nationaliteiten, toegewijd aan het stimuleren van genderevenwicht door vrouwen op alle niveaus van de organisatie te bevorderen.

  Doelstellingen:

  • Het bereiken van 40% vrouwen onder senior leiders tegen 2025
  • Het aantal vrouwen in de talentpijplijn vergroten
  • Het genderevenwicht in managementteams verhogen
  • Het aantal vrouwen in operationele functies verhogen
  • Een cultuur van integratie bevorderen

  Ontdek hieronder de getuigenissen van enkele vrouwelijke medewerkers van Sodexo: 

   

  Contacteer ons Delen en andere acties