Een melding indienen

 

logo speak up

Speak Up biedt volledige bescherming tegen represailles/vergelding en zorgt voor een snelle en doeltreffende oplossing.

Speak Up is 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar in de taal van uw keuze via www.speakup.nl.sodexo.com. Als u getuige bent van onrechtmatige praktijken, kunt u dat in vertrouwen melden.

 

 

U kunt het ethisch meldpunt gebruiken om uw bezorgdheden te uiten over:

logo

Arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen en respectchef illustration

Integriteit, privacy en juridische kwesties

Veiligheid en fysieke bescherming

Gezondheid en veilige omgeving

Misbruik of verduistering van bedrijfsmiddelen en financiële kwesties

Andere praktijken die in strijd zijn met de gedragscode

 

Contacteer ons Delen en andere acties