In 1966 waren we een van de eerste bedrijven ter wereld die een sociaal element in het middelpunt van hun missie plaatsten. Waarom? Opdat de groei zinvol zou zijn. Dat het zinvol was voor onze medewerkers die elke dag komen opdagen. Voor onze klanten en leveranciers die relaties willen die gebaseerd zijn op gedeelde waarden. Voor onze aandeelhouders, die aanhoudende groei op lange termijn willen. En voor de miljoenen mensen die wij bedienen en die ons elke dag opnieuw verantwoordelijk houden voor een positieve impact.

Better Tomorrow 2025

Vandaag gaat het er bij verantwoord groeien om na te gaan wat we beter, veiliger, gezonder en milieuvriendelijker kunnen doen. Het gaat om het verbeteren van de manier waarop we voor onze medewerkers zorgen, het voedsel en de diensten die we leveren en de manier waarop we ons als maatschappelijk verantwoorde onderneming gedragen.

In deze context hebben we in 2009 een routekaart ontwikkeld voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen: het Better Tomorrow plan.

In dit plan zorgen we ervoor dat onze acties bijdragen aan een betere toekomst, zowel voor onze medewerkers, klanten, de gemeenschappen waar we deel van uitmaken en de wereld rondom ons heen. Better Tomorrow 2025 biedt een kader voor onze acties en stelt ons in staat om onze vooruitgang op belangrijke punten te meten, of het nu gaat om indirecte impact of impact die rechtstreeks verband houdt met onze activiteiten.

Chart showing Materiality Matrix

 

Deze analyse werd erna nog verfijnd aan de hand van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (SDO’s) rond negen verbintenissen en duidelijke doelstellingen die tegen 2025 bereikt moeten worden.

Our 9 commitments graphic

 

Het meten van onze vooruitgang

Onze engagementen demonstreren onze wens om het beter te doen.  Onze vorderingen worden gemeten op 58 indicatoren, die deel uitmaken van een rapporteringssysteem, dat onze engagementen op alle sites en landen waar we actief zijn meet.

Naast onze verbintenissen volgen we ook onze vooruitgang op meer dan 20 andere onderwerpen - van de betrokkenheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, diversiteit en genderevenwicht, duurzame en verantwoorde inkoop en onze ecologische voetafdruk tot onze impact op gemeenschappen.

Elk jaar controleert het interne auditteam alsook externe accountants alle verzamelde gegevens om de juistheid ervan te garanderen.

Dit proces helpt ons bij het identificeren van risico's, zwakke signalen, markttrends en verwachtingen van klanten en consumenten om duurzaamheid beter te verankeren in onze activiteiten.

Onze vooruitgang op weg naar 2025

Trots op de vooruitgang die we maken terwijl we ons bewust zijn van de verbeteringen die we moeten aanbrengen, nemen we een transparante houding aan op de weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoogtepunten 2018: 

9 commitments graphic

 

Wil u meer weten over onze vooruitgang op andere belangrijke punten die verband houden met onze activiteiten? Wij nodigen u uit om onze Niet-Financiële Kerncijfers te raadplegen om onze vooruitgang in heel Sodexo te zien inzake kwesties die verder gaan dan onze negen verbintenissen.

Onze dagelijkse verbintenissen

We houden onszelf verantwoordelijk voor de manier waarop ieder van ons zaken doet met onze klanten, partners en leveranciers om de negatieve gevolgen van onze activiteiten te beperken.

Daarom hebben we beleid en codes opgesteld om onze praktijken en verwacht gedrag te kaderen rond belangrijke thema's zoals respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en inkoopbeleid.

Om hier meer over te weten te komen, nodigen wij u uit om de volgende documenten te raadplegen:

Ethiek en Verantwoordelijke bedrijfsvoering


Diversiteit en inclusie


Dieren welzijn


Verantwoordelijk inkopen


Gezonde voedingen


Verantwoordelijk gebruik van middelen


Stop Hunger

 

Prijzen & Erkenning

Prijzen en onderscheidingen zijn natuurlijk niet de drijvende kracht achter onze wens om verantwoord zakelijk gedrag in onze missies op te nemen. Maar wanneer onze inspanningen echter worden opgemerkt, moedigt het ons aan om verder te gaan op de weg die we hebben gekozen.

Onze positieve impact

Lunchen met collega's, werkplekken delen, deel uitmaken van een gemeenschap ... Allemaal kleine momenten in ons dagelijkse leven met een impact op onze gezondheid, onze leefomgeving en onze planeet. Een betere Quality of Life: dat is de missie die we maar al te graag ter harte nemen.

Lees meer
Contacteer ons Delen en andere acties