Brussel, 29 januari 2021 – Sodexo België is er in drie jaar tijd in geslaagd om het energieverbruik van zijn hoofdzetel met 40% te verminderen. Dit resultaat is te danken aan de methodische en gestructureerde aanpak van het energiebeheer. Sinds mei 2020 voldoet Sodexo België aan de eisen van de ISO 50001-norm. Voor de onderneming is deze certificering echter slechts het vertrekpunt voor grote ambities …

Continue verbetering is de basisfilosofie van ISO 50001. Deze norm valideert de invoering van een structuur voor een beter energiebeheer. Hij stimuleert bedrijven om doelstellingen te bepalen, maar legt deze niet op. En aan doelstellingen is er bij Sodexo België geen gebrek. Hoewel het bedrijf erin geslaagd is om zijn energieverbruik met bijna 40% te verminderen, is men niet van plan om het daarbij te laten. Tegen 2025 wil het opnieuw een daling met 11% bereiken.

Een multidisciplinair energieteam

“Sodexo België heeft al eerder ISO-certificaten behaald: ISO 14001 voor zijn efficiënt en milieuvriendelijk bedrijfsbeheer en ISO 9001 voor zijn kwaliteitsbeheer. Het ISO 50001-certificaat geeft onze klanten en medewerkers een extra garantie dat wij ons inzetten voor de planeet in het kader van de energietransitie”, zegt Amine Ouafi, Energiecoördinator bij Sodexo. “Een audit zal elk jaar nagaan of wij voldoende vorderingen maken om onze doelstellingen te bereiken.”

Florence De Bruyère, Quality Manager: “In ons nieuw multidisciplinaire energieteam zijn alle Sodexo-afdelingen vertegenwoordigd die met energiebeheer te maken hebben: techniek, HR, inkoop, kwaliteit, communicatie en facilities. Samen versterken ze elkaars competenties en dragen de boodschap uit. Het hele Energieteam kreeg in 2020 een ISO 50001-opleiding.”

Energieverbetering als permanente doelstelling

De directie van Sodexo België staat volledig achter de ISO 50001-aanpak. President Michel Croisé heeft groen licht gegeven voor een jaarlijks budget voor continue energieverbetering. Hij vindt dat iedereen vertrouwd moet zijn met deze permanente doelstelling.

“Daarom geven wij vanaf nu ook voorrang aan gecertificeerde of milieubewuste leveranciers, zoals aanbevolen door de ISO 50001-norm”, aldus Amine Ouafi. “Dat is belangrijk voor onze klanten die nu of in de toekomst zelf gecertificeerd zijn of met een gecertificeerde dienstverlener willen werken. Ik denk aan het Belgische leger of de Europese instellingen: Sodexo beheert meerdere sites voor hen. Het certificaat geeft hen de zekerheid dat wij op elkaar zijn afgestemd qua milieuwaarden. Door onze ervaring kunnen wij hen ook beter helpen als zij zelf een energiebeheersysteem willen invoeren.”

Ten slotte vraagt ISO 50001 ook dat het personeel het juiste energiebesparende gedrag zou vertonen. De onderneming levert daarom grote inspanningen om alle medewerkers te sensibiliseren en op te leiden. “Voor het succes van ISO 50001 is dit essentieel. Alles wat ieder van ons doet, telt”, zegt Florence De Bruyère. “Daarnaast hebben we op het Intranet een virtuele ideeënbus geïnstalleerd. Sodexo-medewerkers kunnen ook mailen naar een specifiek “energieadres”, met vragen, meningen, klachten of suggesties voor verdere verbeteringen.”

Terug naar de lijst
Contacteer ons Delen en andere acties