Beïnvloedt een handicap kansen op de arbeidsmarkt ?

Published on : 4-4-22
 • Bij Sodexo zijn we van mening dat het hebben van een beperking, of het nu fysiek, verstandelijk, psychisch of sociaal is, geen belemmering mag vormen voor tewerkstelling. Daarom besteden we aandacht aan het aannemen van mensen met een beperking, geven we hen de training die ze nodig hebben om hun werk correct uit te voeren en stellen we hen bloot aan mogelijkheden voor groei en loopbaanontwikkeling.

  Workplace disabilityVolgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben een miljard mensen - oftewel 15% van de wereldbevolking - te maken met een of andere vorm van handicap. Zij hebben ook een grotere kans op ongunstige sociaaleconomische resultaten, zoals minder onderwijs, slechtere gezondheidsresultaten, lagere werkloosheidscijfers en hogere armoedecijfers.

  Volgens de Verenigde Naties is in ontwikkelingslanden 80% tot 90% van de mensen in de werkende leeftijd met een handicap werkloos. In de geïndustrialiseerde landen daalt dit cijfer tot 50% à 70%, maar in de meeste ontwikkelde landen is het officiële werkloosheidscijfer voor mensen in de werkende leeftijd met een handicap minstens dubbel zo hoog als dat voor mensen zonder handicap.

  Bedrijven als Sodexo hebben de plicht ervoor te zorgen dat werkgelegenheid voor mensen met een handicap op de agenda staat en, nog belangrijker, dat deze werknemers zich net zo opgenomen, gewaardeerd en deel van het team voelen als ieder ander.

  Ondersteuning van lokale gemeenschappen

  Voor ons begint het bij onze plaatselijke gemeenschappen. Een deel van onze missie is om bij te dragen aan de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Door een persoon met een handicap de kans te geven op een carrière bij Sodexo, hebben we niet alleen invloed op hem op individueel niveau; we hebben ook invloed op zijn familie, zijn vrienden en zijn gemeenschap.

  Als sinds begin jaren 2000 werken we bij Sodexo België  samen met beschermde werkplaatsen, scholen voor gespecialiseerd onderwijs en aangepaste centra door bijvoorbeeld stageplaatsen en opleidingen aan te bieden, die vervolgens kunnen uitlopen in een contract.

  Christiane Dethier, Verantwoordelijke voor het project “Personen met een Beperking” legt uit: “Op dit moment werken we samen met 4 socio-professionele integratiecentra die gespecialiseerd zijn in de integratie van personen met een beperking.  Voor de covid-19 pandemie waren dit er meer dan 20.  We hopen dus binnenkort terug meer samenwerkingen te organiseren. Voor de pandemie hadden we jaarlijks tot 40 stagiairs uit die organisaties. Voor velen onder hen is die stage uitgelopen in een contract van onbepaalde duur.”

  Al bijna 20 jaar verwelkomen we personen met een beperking, maar sinds 2012 is er een echt actieplan ingevoerd voor België. Mensen met een beperking integreren, het welzijn van de werknemers verzekeren, de inrichting van de werkplek aanpassen en de samenwerking met gespecialiseerde organisaties verhogen maakt deel uit van onze objectieven en onze  werking als verantwoorde onderneming.

  Een neus voor talent

  Workplace disabilityEn het is belangrijk erop te wijzen dat we niet alleen mensen met een handicap in dienst nemen omdat het juist is; we doen het omdat het zakelijk gezien verstandig is.

  De pandemie heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt en bedrijven zijn in een strijd om talent verwikkeld. Gezien het grote aantal mensen met een handicap die werkloos zijn, is dit een grotendeels onaangeboorde markt die, mits op de juiste manier benaderd, voordelen kan opleveren voor bedrijven, mensen met een handicap en hun gezinnen.

  Op de juiste manier benaderen betekent niet alleen mensen met een handicap onbelangrijke taken geven. Het betekent dat we hen de kans geven om zich te ontplooien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, dat we opleidingen aanbieden om hun loopbaanontwikkeling te ondersteunen en dat we een omgeving creëren waarin ze zich betrokken voelen, gewaardeerd worden en deel uitmaken van ons team.

  Enkele collega's getuigen

  Julie Brossard, keukenmedewerker, Sodexo La Plaine te Elsene

  Julie BrossardJulie trad in dienst bij Sodexo in 2015, na een stage via het Waalse AVIQ (Agence pour un Vie de Qualité), na een opleiding tot bakketbakker.  Niets onderscheidt haar van haar collega’s, behalve dan haar doofheid.  Inmiddels staat ze anno 2022 nog steeds in de keuken bij Sodexo, al zij het nu in de sandwichbar. 

  "Ik voel me echt goed geïntegreerd in dit team. De collega's doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ik me zo goed mogelijk aan de omgeving kan aanpassen. Zo heb ik een tablet ontvangen dat de gesproken woorden van consumenten transcribeert die ik dan gemakkelijk kan aflezen achter de toonbank. Met de maskers, is het moeilijk voor mij om de lippen te lezen, dus dit hulpmiddel is echt nuttig. Het geeft me meer autonomie. 

  "Het vinden van een baan voor mensen met een handicap is niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ik bij Sodexo werk heb en dat ik mijn getuigenis kan delen om misschien de manier waarop anderen tegen dingen aankijken te veranderen." 

  Johnpaul Dimech, CEO Geographic Regions and Region Chair, Asia Pacific at Sodexo

  Johnpaul DimechVorig jaar onderging ik een open hartoperatie. Ik had twee uiterst zeldzame en levensbedreigende structurele hartaandoeningen. De operatie en de daaropvolgende vier maanden van intensieve revalidatie legden een grote druk op me, zowel lichamelijk als geestelijk.

  Het was een emotionele achtbaan, die invloed had op mijn geestelijke gezondheid en mijn fysieke vermogen om dingen te doen die ik voorheen als vanzelfsprekend beschouwde.

  Als ik iets van deze ervaring heb geleerd, dan is het wel dat ik besef hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe de dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, ons heel snel kunnen worden ontnomen.

  Wist je dat slechts 17% van de mensen met een handicap ook echt met hun handicap geboren is?  De overblijvende meerderheid heeft een handicap ontwikkeld vanaf de geboorte, waarbij 78% een handicap heeft verworven na de leeftijd van 16 jaar.

  We zijn allemaal vatbaar voor het krijgen van een handicap tijdens ons leven. Of het nu gaat om een psychische aandoening, een degeneratief probleem zoals gehoor- of gezichtsverlies, een neurologische aandoening of het verlies van een ledemaat, het kan ons vermogen aantasten om taken uit te voeren die anderen misschien als vanzelfsprekend beschouwen.

  Maar waarom zou dat verschil onze kansen mogen beïnvloeden?


  Lees meer over werken bij Sodexo  : https://be.sodexo.com/nl/careers.html 
   

  Contacteer ons Delen en andere acties