Bescherm onze aarde!

Published on : 20-4-22
 • Al sinds 1970 is 22 april elk jaar de Dag van de Aarde. Een dag die alle mensen wereldwijd uitnodigt om iets concreets te doen voor het behoud van onze planeet. En tegelijk organisaties en bedrijven oproept om deel te nemen aan de collectieve inspanning voor duurzamere praktijken die minder koolstof uitstoten. De tijd dringt, zegt het nieuwste IPCC-rapport.

  Nee, dat de wereld over drie jaar vergaat klopt niet. Hebt u die foute (en intellectueel luie) interpretatie van het derde rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ook gelezen of gehoord? Dit rapport, dat begin april is verschenen, beweert iets heel anders. Om de opwarming van de wereld onder 1,5°C te houden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk tegen 2025 pieken. Dat is dus al over drie jaar! Daarna moet de uitstoot tegen 2030 met 45% dalen in vergelijking met 2019. Hoewel de bevolking zich scherper bewust wordt van het probleem en er meer verantwoordelijkheid voor wil dragen, is de koolstofuitstoot de laatste jaren alleen maar blijven stijgen. Hij is zelfs nog nooit zo hoog geweest. Als we inderdaad over drie jaar de piekuitstoot willen bereiken, moeten we onmiddellijk in actie schieten en zo snel mogelijk een ambitieus beleid voeren. Maar er is dus geen sprake van dat de wereld over drie jaar plots stopt met draaien. Anderzijds klopt het wel dat als we niets doen, de klimaatopwarming tegen het einde van de eeuw wereldwijd 3,2°C bedraagt. En dat zou dramatische gevolgen hebben. Stelt u zich even voor dat de zeespiegel tegen 2100 met een meter is gestegen …

  Er zijn oplossingen

  terreIn zijn derde rapport legt het IPCC de nadruk op de oplossingen. Ze bestaan en het volstaat om ze toe te passen. En er zijn ook voldoende financiële middelen beschikbaar voor de klimaattransitie. Het rapport beschrijft ook de oplossingen, maar nu de oorlog in Oekraïne dramatische gevolgen heeft voor onze economieën, lijken ze moeilijk uit te voeren. Ze klinken immers drastisch: volledig afstappen van steenkool tegen 2050 (terwijl er nu opnieuw meer steenkool wordt gedolven om minder afhankelijk te zijn van het Russische gas), eveneens tegen 2050 alle gas- en aardolie-infrastructuur vroegtijdig sluiten, op wereldschaal een meer milieuvriendelijke en minder op productievermeerdering gerichte landbouw invoeren, enz.

  Ieder op zijn niveau

  Al sinds 1970 wordt elk jaar op 22 april wereldwijd de Dag van de Aarde gevierd. Een prima moment om na te denken over concrete acties die onze mooie blauwe planeet kunnen instandhouden, om eenvoudige, maar duurzame nieuwe gewoonten aan te nemen en om een gezonder en duurzamer milieu tot stand te brengen. Daarbij gaat het natuurlijk om veel meer dan de koolstofuitstoot terugdringen. Om onze aarde te beschermen telt elke inspanning, hoe gering ook. Het gaat immers om een collectieve inspanning. Wat kunnen wij als “eenvoudige” burgers zelf doen?

  • Zorgvuldig omgaan met ons afval. Bijvoorbeeld door te vermijden dat elk jaar opnieuw tien miljoen ton wegwerpplastic onze oceanen vervuilt. Koop dus producten in bulk in winkels en supermarkten. En laat producten die in plastic zijn verpakt in het rek staan. De optimale strategie als particulier komt neer op weigeren, hergebruiken en recycleren. Want het beste afval is en blijft het afval dat niet wordt geproduceerd! Terwijl goed gesorteerd afval kan worden gerecycleerd.
  • Voorrang geven aan de korte keten. Locavorisme (alleen voedsel uit de eigen omgeving eten) is ideaal. Het beperkt de tussenpersonen en vermindert transport en logistiek. En het ondersteunt lokale producenten.
  • Meer groenten eten. Veeteelt is verantwoordelijk voor 18% van alle koolstofuitstoot, meer dan er vrijkomt bij transport. Minder vlees eten en vooral minder rood vlees (het minst duurzame type) is een eerste stap.
  • Slim reizen. Uiteraard minder vaak het vliegtuig nemen, maar meer algemeen ook zoveel mogelijk voorrang geven aan zachte en duurzame mobiliteit: stappen, fietsen en het openbaar vervoer gebruiken. Laat bijvoorbeeld de auto staan voor alle korte trajecten. En als de auto toch nodig is, kies dan de minst vervuilende brandstof: elektriciteit. En hebt u wel elke dag een voertuig nodig? Zoniet kan autodelen een oplossing zijn.
  • Beter verwarmen. Sommige ingrepen vragen aanzienlijke investeringen, zoals isoleren en duurzamere verwarmingssystemen (warmtepompen) installeren. Daarnaast kunnen ook kleine besparingen grote effecten hebben, zoals de thermostaat een graadje lager instellen of de nachtstand van de verwarming een uur vervroegen.
  • Zuinig koken. De federale regering geeft in haar recente campagne “Ik heb impact” een reeks eenvoudige tips om energie te besparen. Verwarm etenswaren bijvoorbeeld in de microgolf, want die verbruikt minder energie en is dus duurzamer. Over het algemeen is het ook een uitstekend idee om de ecostand van wasmachines en vaatwassers te gebruiken.


  En in de bedrijven?

  Het is natuurlijk onbegonnen werk om hier alles op te sommen wat bedrijven kunnen doen om hun milieu-impact en koolstofuitstoot te beperken. Sodexo België werkt hier al jaren aan en heeft op dit domein trouwens al enkele labels behaald, zoals EcoVadis en CO2-Neutral. Omdat het klimaat om dringende actie vraagt, hebben wij ons een duidelijk en ambitieus doel gesteld: onze koolstofuitstoot tegen 2025 met 50% verminderen.

  Valentine BooneWij hebben vijf welbepaalde initiatieven genomen”, zegt Valentine Boone, Corporate Responsability Officer bij Sodexo België. “Om te beginnen voedselverspilling tegengaan. Dat betekent maaltijden aangepast en nauwkeurig produceren, wat te veel is afzetten via platforms als Too Good to Go en composteren wat niet of niet meer eetbaar is. Verder maaltijden met plantaardige eiwitten bevorderen. Tegen 2025 willen we het gehalte aan dierlijke eiwitten verminderen, van rood vlees geleidelijk overschakelen op bijvoorbeeld kip en ten slotte dierlijke ingrediënten door plantaardige vervangen. Wat dit laatste betreft: voor volwassenen mikken we op een volledig veggie-vegan dagelijkse menulijn, in scholen op één vegetarische maaltijd per week en in woonzorgcentra op één van de twee maaltijden met plantaardig hoofdaccent per dag. Voor onze aankopen versterken we onze partnerships met lokale spelers voor de korte keten en met producentencoöperaties. En we proberen slimmer om te springen met energie. Zo hebben we in ons hoofdkantoor in Elsene sinds 21 maart de temperatuur 1°C verlaagd.

  En een laatste initiatief dat al flink gevorderd is: al het plastic voor éénmalig gebruik is nu volledig verwijderd uit alle klantensites van Sodexo België.

  Als burgers en bedrijven hebben wij onze toekomst zelf in de hand. Laten we samen een duurzamere wereld tot stand brengen!

  Contacteer ons Delen en andere acties